De Strict Black-Out
Preventie Gids

Deze Black-Out Preventie (BOP) gids geeft je een eerste aanzet op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met een volledig stappenplan richting business continuïteit en het verbeteren van je dienstverlening.

Mock-up BOP gids vierkant 9-1

Wat is een black-out?

Een black-out houdt de uitgebreide en langdurige uitval in van essentiële voorzieningen zoals elektriciteit, water, telecommunicatie en bedrijfskritische ICT-systemen. Dit kan ontstaan door natuurrampen, technische storingen, cyberaanvallen of overbelasting van netwerken. Een black-out kan een regio, sector of specifiek bedrijf treffen. Vaak zie je dat digitale dienstverlening onder druk komt, met vergaande gevolgen voor consumenten en bedrijven.

De gevolgen van een black-out

Zonder elektriciteit vallen verlichting, verwarming, koelkasten en computers uit. Zonder water ontstaan problemen met hygiëne en de uitval van telecommunicatie belemmert toegang tot belangrijke informatie en diensten. De digitale infrastructuur is vaak het eerste slachtoffer bij cyberaanvallen. Bedrijven lijden economische schade doordat primaire bedrijfsapplicaties niet functioneren en er dreigt vervolgens maatschappelijke ontwrichting.

Dreiging realistisch

Strict deed onderzoek onder ruim 300 strategisch en tactisch managers, belast met IT en digitalisering. Hieruit blijkt dat 36 procent binnen hun organisatie een black-outdreiging heeft ervaren en bij veertien procent leidde dit tot een totale uitval. De dreiging is dus realistisch, en daar kun je je tegen verweren.

Daarom: De Black-Out Preventie Gids

Onze Black-Out Preventiegids biedt een waardevol stappenplan om de veerkracht van je organisatie te vergroten en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Dit is geen simpele checklist maar een uitgebreide gids die je helpt de juiste vragen te stellen. Zo werk je toe naar een toekomstbestendig plan voor bedrijfscontinuïteit en verbeterde dienstverlening.

Download nu de Black-Out Preventie Gids

Bereid je organisatie voor op het onverwachte en zorg ervoor dat je klaar bent om te reageren op noodsituaties. Download de Black-out Preventiegids vandaag nog en versterk je digitale weerbaarheid.

Mock-up BOP gids vierkant 2