(Chief) Information Security Officer as a Service

Een (Chief) Information Security Officer voorkomt datalekken

Een (Chief) Information Security Officer zorgt voor de veiligheid van jouw informatie. Daarmee worden onder andere datalekken voorkomen. Toch is het aanstellen ervan niet voor iedere organisatie de beste oplossing. De juiste mensen zijn moeilijk te vinden of er is niet voldoende werk voor een fulltime positie. Bij organisaties die nog sterk in ontwikkeling zijn, is er daarnaast nog veel onzekerheid over welke expertise op welk moment gewenst is.

Een (C)ISO as a Service biedt hierbij uitkomst. Strict kan de gewenste expertise snel leveren op basis van de inzet die jij nodig hebt.

 

Wat de (Chief) Information Security Officer voor jouw organisatie doet

De (C)ISO kan op afstand of op locatie ondersteuning bieden als sparring partner, trusted advisor, projectleider, expert, of coach. Dat doet deze op de volgende punten.

 Strategisch

 • Ontwikkelen en/of uitwerken van een beleid
 • Advisering op C-niveau
 • Inrichten van security en/of risk management
 • Ondersteuning corporate governance & compliance
 • Ontwikkelen van roadmap voor verbeteringen

Tactisch

 • Vertalen beleid naar concrete security management inrichting, inclusief diverse ondersteunende processen
 • Toezien op uitvoering van risicoanalyses en rapportage zoals over het informatiebeveiligingsbeleid
 • Voorbereiden en begeleiden van audits en certificeringstrajecten
 • Toezien op opzet, bestaan en werking van de maatregelen

Operationeel

 • Leiden van verbeterprojecten
 • Afhandelen van incidenten
 • Rapporteren over de naleving van de maatregelen
 • Actief monitoren van bedrijfsprocessen
 • Uitvoeren van bewustwordingscampagnes
 • Structureren van documentatie en procedures

 

Hoe wij jou kunnen helpen

 Strict levert de (C)ISOaaS vanuit een team van ervaren specialisten. Deze hebben een pragmatische insteek, zijn bekend met diverse branches en hebben expertise op vele terreinen. Per ISO-activiteit kunnen verschillende expertises en personen worden ingezet om maximaal effectief te zijn voor de klant. Inzetbaarheid, schaalbaarheid en continuïteit zijn geborgd, doordat Strict zorgt voor overdracht en kennisdeling.

 

Strict Cyber Security

Strict is een veelgekozen partner voor Cyber security en privacy aangelegenheden. Het Cyber Security-team heeft een leidende rol in gegevensverwerking, beveiliging, privacy en ethisch hacken.

Met een team van professionele FG’s, Privacy specialisten en Privacy Officers helpen wij organisaties bij de planning en uitvoering van een geïntegreerde securityaanpak om de informatie in netwerken optimaal te beveiligen, zodat organisaties ook voldoen aan de geldende regulering. Daarbij zorgen we natuurlijk ook voor awareness op de werkvloer. Hiervoor verzorgen onder andere workshops.

Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij alles volgens de privacywetgeving hebben uitgevoerd. Dit leidt tot veel vragen. Bij Strict draait het niet om dikke rapporten met goedbedoelde papieren adviezen, maar juist ook om de opvolging ervan. Wij kunnen het gehele proces voor jou uit handen nemen, of jou het nodige advies en begeleiding bieden.

 

Ja, ik wil graag meer informatie over de inzet van een (Chief) Information Security Officer van Strict

 

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800