Ben jij de weg kwijt in alle hype termen? Digital Transformation, IoT, Blockchain, Big Data, Data Driven company, Artificial Intelligence, Machine Learning, Augmented Intelligence, ……

Hype of niet, het is onmiskenbaar dat eigenlijk alles wat met deze termen bedoeld wordt een belangrijke rol gaat spelen bij jou thuis maar meer nog in je werk. Dat doen ze nu al, maar dat is wellicht voor velen van ons nog wat onzichtbaar. Zo is Artificial Intelligence (AI) het fundament onder Google en Facebook. Al je handel en wandel op internet,  social networks en online winkelen wordt vastgelegd. Slimme algoritmes gebruiken die informatie om specifiek op jou gerichte informatie te tonen en om je te verleiden tot geld uitgeven.

En we zijn nog maar net begonnen. Er zijn al bedrijven die volop in de “Digital Transformation” naar een “Data driven company” zitten. Thyssen-Krup heeft IoT al omarmd toen het die naam nog niet had en is al op weg om veel meer te zijn dan alleen een liftenbouwer. Wal-Mart, maar ook het Nederlandse CooP, gebruikt IoT en AI om hun logistieke processen te optimaliseren en zo de klantbeleving steeds verder te verbeteren.

Maar waar moet je binnen je organisatie dan mee beginnen? Wat is nu wat en waar zit de meerwaarde? Eerst de termen maar wat duidelijker maken. Er zijn diverse definities in omloop en ik geef hier de meest gebruikte weer, zoals die ook door Strict zijn geadopteerd.

Digital Transformation

De verandering in de organisatie naar een bedrijf dat continue verbetering en innovatie nastreeft en daarvoor gebruik maakt van data. Data die geanalyseerd en verrijkt wordt met Machine Learning en Artificial Intelligence. Maar let op, Digital Transformation is niet zomaar een nieuwe techniek. Het is een organisatie- en cultuurverandering die misschien nog wel dieper ingrijpt in je organisatie dan alle voorgaande veranderingen. Immers verandert de manier van werken ingrijpend en zullen veel mensen het gevoel krijgen dat ze “overbodig gemaakt” worden door computers. Veel kennis wordt vastgelegd in algoritmes en jouw handelen als mens ook. Het vraagt nogal wat van je als je zoveel kennis (en dus “macht”) moet blootgeven. Als mensen een nieuwe rol moeten gaan aannemen zal dat op weerstand stuiten en zo’n verandering moet je dan ook goed begeleiden.

Internet of Things (IoT)

De verzamelnaam voor het verbinden van apparaten met elkaar, plus het verzamelen, controleren en analyseren van die data. De nieuwigheid ten opzichte van het vroegere “machine-to-machine” is dat er makkelijker honderden, duizenden of tienduizenden metingen toegevoegd kunnen worden met goedkope sensoren. Het eenvoudig verbinden van die sensoren wordt mogelijk gemaakt door een aantal recent ontwikkelde draadloze technieken (LoRa, NB-IoT, LTE-M, Sigfox, etc.). Verder ligt er bij IoT veel nadruk op de data analyse, waar je dan weer Machine Learning en Artificial Intelligence voor gebruikt.

Machine Learning

Computers, die gebaseerd zijn op neurale netwerken, laten “leren” hoe ze data moeten analyseren. In tegenstelling tot het vastleggen van alle beslissingen die een programma moet nemen, laat je via speciale technieken de computer leren wat de juiste beslissing is. Foto herkenning door Google Foto’s gebeurt bijvoorbeeld op deze manier. Wil je een korte introductie over Neurale netwerken en Machine Learning, kijk hier.

Artificial Intelligence (AI)

Een containerbegrip, afgekort als AI, waar alles onder valt dat te maken heeft met computers beslissingen laten nemen zonder dat deze beslissing in software is voorgeschreven. Machine Learning is daar een essentieel onderdeel van.

Data Driven Company

Eigenlijk het resultaat van de Digital Transformation. Als bedrijf laat je je leiden door grote hoeveelheden verzamelde data die geanalyseerd en verrijkt zijn met Machine Learning en Artificial Intelligence technieken. Op basis van deze verrijkte gegevens geef je richting aan het bedrijf. Stellingen in de strekking van “Als je geen data driven company bent ga je niet overleven” worden regelmatig gehoord.

Augmented Intelligence

In plaats van alleen Artificial Intelligence in een computer te stoppen en deze zelfstandig beslissingen te laten nemen, gaat Augmented Intelligence over het toevoegen van AI aan de mens zodat je ‘toegevoegde intelligentie’ hebt. Augmented Intelligence gaat dus over de samenwerking tussen Artificial Intelligence en de mens. In eerste instantie kun je daarbij denken aan een Microsoft Hololens of andere manieren om analyse resultaten aan mensen door te geven om hun beslissingen op te baseren.

Blockchain

Blockchain is een techniek om transacties vast te leggen. Maar dan wel dusdanig dat deze transactie niet meer te verwijderen of aan te passen is. Dat komt doordat deze heel goed gecodeerd is en een onbreekbare relatie heeft met de transactie die ervoor zit en de transactie die er na komt, en doordat er meerdere kopieën van de database zijn. Hierdoor kan je niet zomaar iets aan de transacties veranderen als deze eenmaal vastgelegd zijn. Doe je dat wel, dan klopt de verificatie met de andere databases niet meer en wordt de poging tot aanpassing geblokkeerd. Blockchain is vooral bekend vanwege het gebruik voor crypto-currencies waarvan de Bitcoin de bekendste is. Maar dat zijn zeker niet de enige nuttige toepassingen van de Blockchain technologie. Zo is IBM bezig met blockchain technologie in de logistiek en zijn er al toepassingen voor vastleggen van contracten.

Met wat zoeken op YouTube kun je veel materiaal vinden die al deze termen op een eigen wijze behandelen. Recent heeft Strict een MOOC (gratis online cursus) over IoT gegeven waar de meeste van deze onderwerpen in behandeld werden. Houd de Strict website in de gaten want mogelijk gaan we dit jaar nog een keer een nieuwe MOOC IoT doen.

En nu?

Nu je de genoemde termen wat beter begrijpt, is de vraag natuurlijk wat je er mee moet als bedrijf. Negeren is geen goede keuze want vroeg of laat krijg je er mee te maken. Dat wil niet zeggen dat iedereen morgen volop moet gaan investeren in Digital Transformation. Wel is het verstandig om alvast te kijken naar wat IoT voor jou kan betekenen en wat de anderen in de markt aan het doen zijn. Uiteraard kun je ook bellen met Strict zodat we je daarbij kunnen helpen.

Ben je al een stap verder? Organiseer dan een workshop met collega’s uit alle gelederen van het bedrijf en bepaal waar jij de meest zinvolle pilot mee kan doen. Het succes van de pilot bepaalt hoe gemakkelijk je een business case kunt maken, maar ook hoe de medewerkers deze nieuwe mogelijkheden zullen oppakken.

Want ik kan het niet genoeg benadrukken; Digital Transformation is een organisatie- en cultuur­verandering, gedreven door en gebaseerd op het gebruik van data. Elke organisatieverandering krijgt te maken met weerstand en dat is bij Digital Transformation niet anders. Een goede stapsgewijze aanpak van deze digitale transformatie kan helpen om er succesvol doorheen te komen.