Mobiele applicaties – oftewel apps – zijn gemeengoed. Vrijwel iedereen weet wat apps zijn en heeft hier ook een mening over. Is de app niet naar wens? Dan verwijder je ‘m van je telefoon en download je een andere app die hetzelfde of nog meer belooft. In de overvloed aan Consumer apps die in de app stores te vinden zijn, is voor elk wat wils te vinden. Maar geldt dat ook voor Enterprise apps? En waarom zouden we eigenlijk onderscheid maken tussen Consumers apps en Enterprise apps?

Het is verleidelijk om onze kennis en ervaring met consumenten apps te kopiëren naar apps voor het bedrijfsleven. Want een Enterprise app is toch gewoon een app die in het bedrijfsleven wordt gebruikt? Klopt! Maar dit dekt de lading niet afdoende en gaat voorbij aan de kansen en risico’s die Enterprise apps met zich mee brengen. Daarbij zal de inwisselbaarheid en keuzevrijheid van Enterprise apps om bedrijfstechnische redenen geringer zijn dan je vanuit privégebruik gewend bent.

Consumer vs. Enterprise apps

Sec genomen zou je het volgende onderscheid tussen beide typen apps kunnen maken.

Consumer apps zijn openbaar verkrijgbaar in app stores en gericht op het individu. Het verdienmodel achter dergelijke apps bestaat veelal uit de aanschafkosten uit de app stores, advertentie-inkomsten of de verkoop van (gebruikers)gegevens.

Met Enterprise apps bedoelen we apps die voor (B2B) klanten en/of medewerkers beschikbaar zijn en faciliteren in het behalen van bepaalde (strategische) bedrijfsdoelen. De onderliggende businesscase kan zich richten op de noodzaak wendbaarder te worden, concurrentievoordeel te behalen of effectiever, productiever of efficiënter te werken. Dit kan bijvoorbeeld door (delen van) bedrijfsprocessen te optimaliseren. Enterprise apps zijn vervolgens onder te verdelen in off-the-shelf apps (standaard applicaties die je deels naar wens kunt aanpassen) tot aan apps die specifiek met het bedrijfsdoel in gedachte zijn ontwikkeld door of voor de organisatie.

Dit verschil in doelgerichtheid van de Consumer en Enterprise app zie je ook terug in de keuzes die tijdens de ontwikkeling en implementatie van apps worden gemaakt.

Focus op flashy of functie

Bij een Consumer app zal de focus eerder op een aantrekkelijk “flashy” uiterlijk van de app liggen dan de functionaliteit. De gebruiker moet vooral verleid worden om de app te gebruiken. Zonder gebruik zijn er namelijk geen inkomsten. Bij Enterprise apps zal de functionaliteit zwaarder wegen dan het uiterlijk. Medewerkers hebben vaak weinig keus in het gebruik van Enterprise apps, waardoor een goede functionele werkbaarheid nog belangrijker wordt. Zonder gedegen functionaliteit schiet de app namelijk haar doel – en daarmee bestaansrecht – voorbij. Dit betekent overigens niet dat Enterprise apps niet aantrekkelijk mogen zijn, maar dat dit ondergeschikt is aan het functionele belang.

Veiligheid en gebruiksgemak

Vanuit ons privégebruik van apps zijn we gewend bij iedere nieuwe app een nieuwe account aan te moeten maken om in te kunnen loggen. Dit kost tijd en levert vaak onveilig wachtwoordgebruik op. Enterprise apps kunnen vanuit zogenoemde Enterprise Mobility Management software (kortweg EMM) een toolset ter beschikking stellen die het voor bedrijven makkelijker maakt om gebruiksvriendelijk, veilig en gecontroleerd de regie over hun apps te voeren. Zo kan een single sign-on functie op alle Enterprise apps inloggen vanuit een centrale gebruikersdatabase en kunnen zoekgeraakte of gestolen apparaten of bepaalde apps op die apparaten op afstand gewist worden. Handig én veilig!

De mogelijkheden voor Enterprise apps zijn groter en complexer dan we vanuit enkel Consumer app ervaring kunnen overzien. Ondanks deze verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten tussen beiden. Gebruik de bekendheid en ervaring van Consumer apps om te onderzoeken wat Enterprise apps voor jouw organisatie kunnen betekenen. Vergeet daarbij niet om bovengenoemde kansen te grijpen die je Enterprise app nog waardevoller en succesvoller zullen maken.

 

De Strict EM-scan

Zijn Enterprise Apps al een onderdeel van jouw Enterprise Mobility beleid? Met onze EM Scan krijg je een beeld van de huidige status van je EM-beleid. In de Strict EM app vul je een eenvoudige vragenlijst in, die je in een rapport een beeld geeft van je huidige positie. De Strict EM scan is gratis te downloaden in de App en Play store.