Meer dan de helft van al het internet verkeer gaat in de westerse wereld al via mobiele devices en dat gaat nog verder toenemen. Als je eigen organisatie op die mobiele wereld wil aansluiten moet je begrijpen hoe klanten, burgers en werknemers denken en doen. Je organisatie moet een Enterprise Mobility zijn.