Functionaris Gegevensbescherming

Net als een accountant kunt u een Functionaris Gegevensbescherming gewoon inhuren

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht:

1. Overheden en publieke organisaties

2. Organisaties die op grote schaal individuen volgen of observeren

3. Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken

Valt uw organisatie onder één van deze drie situaties, dan kunt u bij Strict terecht voor een ervaren en objectieve Functionaris Gegevensbeveiliging. Eenvoudig, voordelig en heel professioneel.

 

Wat de Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie doet

De FG wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Denk daarbij aan de volgende activiteiten:

 

  • Het informeren en adviseren van de organisatie als verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming (bijvoorbeeld het opstellen van een verwerkingsregister, opstellen en coördineren van verwerkersovereenkomsten, opstellen en implementeren procedure Meldplicht datalekken)
  • Het toezien op naleving daarvan
  • Het toezien op naleving van het organisatiebrede privacybeleid, alsmede dat van de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
  • Het toezien op de toewijzing van verantwoordelijkheden en op het creëren van bewustzijn van de medewerkers voor de omgang met persoonsgegevens
  • Het geven van advies over en het toezien op de uitvoering van de eventuele Privacy Impact Assessments
  • Samenwerking met en optreden als contactpersonen voor de Autoriteit Persoonsgegevens als externe toezichthouder

Betrouwbaar en professioneel met persoonsgegevens 

Onze FG’s helpen uw organisatie om professioneel, veilig en beheerst met persoonsgegevens om te gaan. Zij helpen u om de processen, systemen, tools en gedrag rondom het verwerken van persoonsgegevens onder controle te krijgen en te houden. Met als doel dat u een betrouwbare organisatie bent die niet alleen voldoet aan de wet, maar zichtbaar professioneel en vertrouwelijk met relaties omgaat.

Hoe wij u kunnen helpen

 

Strict heeft speciaal opgeleide Functionarissen Gegevensbescherming bij verschillende opdrachtgevers die bovenstaande activiteiten uitvoeren. Dit zijn niet per sé full-time functies. Bij sommige klanten is onze FG 16 uur per week aanwezig om de organisatie te ondersteunen bij GDPR/AVG.

 

Wij merken dat organisaties nog veel vragen hebben ten aanzien van de bescherming van hun persoonsgegevens en over de AVG. Voor een duidelijk antwoord op al deze vragen en voor het toepassen ervan, kunt u bij Strict terecht.

 

Strict Cyber Security

Strict is een veelgekozen partner voor Cyber security en privacy aangelegenheden. Het Cyber Security-team heeft een leidende rol in gegevensverwerking, beveiliging, privacy en ethisch hacken.

Met een team van professionele FG’s, Privacy specialisten en Privacy Officers helpen wij organisaties bij de planning en uitvoering van een geïntegreerde securityaanpak om de informatie in netwerken optimaal te beveiligen, zodat organisaties ook voldoen aan de geldende regulering. Daarbij zorgen we natuurlijk ook voor awareness op de werkvloer. Hiervoor verzorgen onder andere workshops.

Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij alles volgens de privacywetgeving hebben uitgevoerd. Dit leidt tot veel vragen. Bij Strict draait het niet om dikke rapporten met goedbedoelde papieren adviezen, maar juist ook om de opvolging ervan. Wij kunnen het gehele proces voor u uit handen nemen, of u het nodige advies en begeleiding bieden.

 

Ja, ik wil graag meer informatie over de inzet van een Functionaris Gegevensbescherming van Strict

 

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800