van advies tot en met implementatie

Strict hecht grote waarde aan het beschermen van informatie en helpt bedrijven en instanties om integraal veilig, betrouwbaar en compliant te zijn. Als onafhankelijke partner zorgen we voor inzicht, controle en duurzame betrouwbaarheid bij onze opdrachtgevers. Hierbij besteden we veel aandacht aan technische middelen, organisatorische maatregelen, processen en menselijk handelen. Dit zorgt ervoor dat het beschermen van informatie door iedereen binnen de organisatie wordt gedragen en alles is ingeregeld om risico’s van cyberaanvallen te elimineren.

Wij hebben een pragmatische aanpak om cyber security integraal door te voeren in organisaties. Van een helder plan, kwalitatieve diensten om het beveiligingsniveau doorlopend te testen tot en met awareness trainingen voor eindgebruikers. Daarmee willen we dagelijks de zekerheid bieden aan onze klanten, en de klanten van onze klanten, dat informatie en werking van digitale systemen volledig veilig zijn. Dit leidt ertoe dat organisaties het beste uit digitale innovatie kunnen halen met de zekerheid betrouwbaar te kunnen werken.

Is uw data voldoende beschermd?

In ons huidige digitale informatietijdperk blijft de waarde van data groeien. Onvermijdelijk brengt dit mensen met slechte bedoelingen in stelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan ooit het belang wordt onderkend van adequate informatiebeveiliging. Organisaties, waaronder ook binnen de zorg, moeten tegenwoordig kunnen aantonen dat zij alles volgens de privacywetgeving hebben gedaan. Dit leidt tot veel vragen bij organisaties, zoals: Zijn mijn data voldoende beschermd? Voldoe ik aan de AVG wanneer ik de ISO 27001-standaard voor informatiebeveiliging volg? Wat moet ik precies vastleggen wat betreft mijn  persoonsgegevens en de beveiliging daarvan?

De AVG is niet technologisch gedreven, maar gaat juist over processen en bewustwording die je (deels) kunt ondersteunen met technische maatregelen. Vaak beschikken medewerkers binnen de gezondheidszorg niet over de juiste en gebruiksvriendelijke tools en kan het beter met de kennis of ervaring hoe ermee om te gaan. Daarentegen is bewustwording omtrent het belang van privacy van cliënten binnen de gezondheidszorg van oudsher sterk aanwezig.

Cyber Security is in tweeën op te splitsen:

Harde kant
Het geheel van de harde kant bestrijkt de meer technisch inhoudelijke aspecten. Strict Cyber Security experts helpen wat dit deel betreft bij het opzetten en onderhouden van cybersecurity infrastructuren en architecturen. Er worden marktverkenningen uitgevoerd en wij helpen u met het maken van de keuzes vanuit uw eigen perspectief. We pakken zwakheden aan op het gebied van identity en access management.

Zachte kant
Deze kant richt zich vooral op zaken als processen, bewustwording, regie en compliance met normen, standaarden en wetgeving (zoals NEN7510). Hier geven wij bijvoorbeeld trainingen op het gebied van security-awareness aan verschillende teams en afdelingen binnen een zorginstelling. Ook zetten onze ethical hackers mogelijke kwetsbaarheden in de schijnwerpers.

Strict verzorgt dus niet alleen de component ‘ethical hacking’ ,‘de processen’ of alleen ‘compliancy’. Wij bieden een integrale aanpak op de harde én de zachte kant van Cyber.

Wat betekent dit voor u?

  • Inzichtelijk maken van huidige status van uw organisatie met betrekking tot de AVG;
  • Zorgdragen dat uw voldoet aan de eisen van de AVG per 25 mei 2018;
  • Certificering voor de ISO27001- of NEN7510-norm;
  • Inrichting van technische en organisatorische maatregelen rondom privacy en informatiebeveiliging;
  • Onafhankelijk advies – Strict heeft geen enkele link of afspraak met fabrikanten of leveranciers;
  • Flexibele aanpak gericht op het invullen van de behoeften van uw organisatie;
  • Complete ontzorging.

Ja, graag ontvang ik meer informatie over de mogelijkheden

Of bel nu: 088 55 55 800