Identity & Access Management

identity-and-access-management

Veel organisaties worstelen met vraagstukken rondom identiteitenbeheer en autorisatiemanagement. De kernvraag is: Wie mag Wat en Waarom is dat dan zo? De security consultants van Strict hebben als onafhankelijke experts de ervaring om te helpen bij het in kaart brengen van de vraagstukken, de knelpunten en ze zijn in staat om te helpen een werkbare oplossing te ontwikkelen. Onafhankelijk betekent dat Strict geen binding heeft enige softwareleverancier en dat we dus altijd kunnen helpen.

Wat vinden wij van IAM?

Identiteitenbeheer en Autorisatiebeheer zijn verschillende aandachtsgebieden, die dan ook aparte aandacht verdienen.

  • Identiteitenbeheer gaat over de levenscyclus van identiteiten, zowel van eigen personeel als van externen en tijdelijke krachten. Dit instroom-, doorstroom- en uitstroomproces moet efficiënt verlopen.
  • Autorisatiebeheer gaat over het bepalen, het toekennen en intrekken van autorisaties van mensen. Maar om dat te kunnen doen moet wel duidelijk zijn wie bepaalt welke autorisaties mogen bestaan en welke autorisaties niet beschikbaar mogen zijn.

Wij vinden dat identiteitenbeheer heel goed als een ICT-project uitgevoerd kan worden. Mits de eisen en wensen ten aanzien van identiteitenbeheer en autorisatiebeheer vanuit de bedrijfsprocessen worden meegenomen.

Autorisatiebeheer is daarentegen geen ICT project. Sterker, volgens ons is autorisatiebeheer niet zo maar een project dat even kan worden uitgevoerd. Wij zullen dat ook onze best doen om u geen IAM eindresultaat te beloven.

Wat doen we?

De Strict consultants inventariseren samen met uw organisatie wat nu precies voor uw organisatie de knelpunten op het gebied identiteitenbeheer en toegangsbeheersing zijn, wie de belanghebbenden zijn en wat de business case is, waardoor raakt een organisatie In Control? We beoordelen de bestaande processen en middelen op het gebied van het beheer van identiteiten om de mate van effectiviteit en efficiency vast te stellen. We inventariseren aan welke wetten en regels voldaan moet worden en welke risico’s er worden gelopen bij het niets-doen scenario. Ten slotte helpen we bij het ontwikkelen en implementeren van een passende architectuur en roadmap en bij het uitwerken en inbedden van passende processen, procedures en werkinstructies.

Wat leveren we?

Strict IAM projectaanpak

  • IAM projectaanpak
  • Een probleemanalyse en een pakket van eisen op het gebied van identiteit en toegang
  • Inzicht in de knelpunten op het gebied van identiteit en toegang
  • Identiteitenbeheer en toegangsbeheersing zoals dat zou kunnen passen binnen de bestaande architectuur
  • Ondersteuning bij eventuele pakketselectie, aanbesteding en contractmanagement
  • Zich op de toekomst van Identiteit en Toegang

 

Meer informatie?

Wij gaan graag met u om tafel en bespreken de mogelijkheden die op uw situatie toepasbaar zijn. U kunt contact opnemen met Frank Ruijgrok via f.ruijgrok@strict.nl