Wie nog niet gehoord heeft van de digitale transformatie, lijkt onder een steen te hebben geleefd. De meeste bedrijven realiseren zich dat ze moeten digitaliseren om überhaupt nog te bestaan over een aantal jaar. Artikelen, blogs en congressen met specifieke onderwerpen zoals Cloud, Mobile, Big Data en Internet of Things vliegen ons om de oren. Uit recent gepubliceerd internationaal onderzoek van Fijitsu blijkt bijvoorbeeld dat regelmatig digitale projecten mislukken. Het onderzoek onderschrijft dat dit bedrijven gemiddeld 550.000 miljoen euro kost. Deze faalkosten maakt organisaties bang om digitale initiatieven te ontplooien. Digitalisering is echter essentieel voor de concurrentiepositie. Hoe zorg je ervoor dat jouw digitale initiatieven wel slagen? Ons antwoord: zet de mens en haar behoeften centraal.

 

Mensblik naar buiten

Zorg er als organisatie voor dat je je blik naar de “mens” buiten houdt. Dit kan de consument zijn (corporate), een cliënt of patiënt (zorg) of een burger (overheid). Dit klinkt wellicht als een open deur, maar het is schrikbarend hoeveel bedrijven in de waan van de dag vergeten de klant centraal te stellen. Blijf je als organisatie afvragen wat de toegevoegde waarde voor de klant is, wat de klant wenst en hoe de dienstverlening daar op aangepast kan worden. Dit vraagt een continue focus en open mindset richting de klant. Niet alleen van marketing, maar van het gehele bedrijf.

 

Actief betrekken bij idee & ontwerp

Laat je medewerkers ideeën aandragen om je organisatie efficiënter, beter en digitaler te maken. Juist je medewerkers (op welke positie dan ook in de organisatie) zijn de echte experts als het gaat om concrete verbeteringen in dienstverlening, bedrijfsvoering en de behoeften van de klant. Wanneer medewerkers de vrijheid ervaren om zelf mee te denken en zelfs invloed te kunnen hebben op innovatie/verbeteringen zorgt dit voor (meer) betrokkenheid bij de organisatie en de digitale initiatieven. Samen sterk voor een toekomstbestendige organisatie.

 

Communiceren, communiceren, communiceren

Communiceren is een van de belangrijkste elementen om digitale transformatie initiatieven te laten slagen. Elk “mens” in de organisatie moet precies weten waarom er een bepaalde verandering wordt geïnitieerd (nut en noodzaak), wat het initiatief voor de medewerker betekent en wat van de medewerker wordt verwacht. Verandering kan alleen plaatsvinden als je begrijpt waarom de verandering plaatsvindt, wat het voor jou betekent en hoe je geholpen wordt de verandering door te maken. Het belangrijkste bij deze communicatie is goed te luisteren naar de gebruikers – zowel naar enthousiasme als naar kritiek – en deze feedback te vertalen naar verbeteringen, zowel in communicatie, implementatie als wellicht de technologische invulling.

 

Begeleiding bij de verandering

Pas als de “mens” nut en noodzaak van een ICT-verandering en ook de consequenties als individu accepteert, is er een gezonde voedingsbodem voor de begeleiding van de verandering. Start pas met investeren in ICT wanneer je als organisatie deze voedingsbodem hebt gecreëerd.

De verandering wordt dan succesvol als de gebruiker door middel van begeleiding/opleiding ervaart dat ICT ervoor zorgt dat hij succesvol kan zijn in zijn werk. Investeer dus ook voldoende tijd en middelen in training, opleiding en begeleiding.

 

Blijf interessant voor de mens

Tot slot: De drijfveer van de mens is dat hij graag succesvol wil zijn. Neem deze drijfveer mee in het inrichten van de digitale transformatie.