Weet u zeker dat uw ICT voorziening het doet als het er om gaat?

Door onze toekomstbestendige oplossingen zorgen wij ervoor dat u rustig kunt slapen.

Enabling digital technology for a better society

“Het moet het gewoon doen!”

Operationele processen zijn altijd afhankelijk van ICT systemen. Zonder deze systemen rijden er geen bussen, stijgen er geen vliegtuigen op, worden patiënten niet geopereerd en wordt er geen energie geleverd. We noemen dit mission critical componenten waar een organisatie op moet kunnen bouwen. Tegelijkertijd vraagt de continu veranderende wereld wel om voortdurende aanpassingen van systemen. Juist bij de missiekritische processen kan dit grote problemen geven. Problemen waar organisaties tegen aanlopen zijn onder andere:

 • Bij een update of bij onderhoud is de vitale infrastructuur plots geruime tijd niet beschikbaar.
 • Het doorvoeren van aanpassingen in de infrastructuur geeft veel meer impact dan vooraf voorzien.
 • Veranderingen doorvoeren in missiekritische omgevingen is risicovol, waardoor deze op de lange baan worden geschoven en niet optimaal gebruik wordt gemaakt van technologische vernieuwingen.
 • Missiekritische systemen zijn veelal bedrijfsspecifiek. De benodigde kennis is uiterst schaars en vaak afhankelijk van een enkeling.
 • Innovaties worden vaak erg mooi voorgeschoteld, maar leveren bij lange na niet de beloofde verbeteringen.
 • Eindgebruikers hebben veel weerstand tegen acceptatie van nieuw ingevoerde systemen en werkwijzen.
 • Beoogde stuurinformatie die zit opgesloten in de mooie nieuwe informatiesystemen kan niet/nauwelijks worden ontsloten, waardoor beslissingen te veel afhankelijk blijven van de ervaren “oude rotten”.

Bij missiekritische processen is misschien of mogelijk geen optie. Onder de gegeven omstandigheden moet het beste resultaat bereikt worden. 

Wat doet Strict? 

Strict ondersteunt bij de inrichting en optimalisatie van kritische, veelal operationele primaire, bedrijfsprocessen van organisaties en de keuze, inrichting en optimalisatie van de daarvoor benodigde “high available” ICT systemen. Door de digitalisering worden deze processen steeds afhankelijker van de toepassingen van technologie. De technologie geeft de noodzakelijke informatie en zorg voor contact. Deze technologie moet het onder alle omstandigheden blijven doen. Dat vraagt kennis van de processen, van gebruikers,  van de technologie en maatregelen voor robuuste inrichting . Wij weten wat de laatste stand van zaken is rondom de technologie en wij hebben de ervaring met het transformeren (digitaliseren) van de kritische bedrijfsprocessen. Wij kunnen samen met onze klanten, ook als het heel kritisch is, zorgdragen voor een robuuste inrichting en veranderingen gecontroleerd doorvoeren.  

O.a. deze organisaties vertrouwen op Strict

Waarom kiezen voor Strict?

 

 • Hoogwaardige expertise die schaars is in de markt.
 • Onze experts hebben ervaring opgedaan in vele branches, zoals transport, de overheid, OOV en de zorg. De kennis en ervaringen die ze in de verschillende branches hebben opgedaan kunnen ze toepassen binnen uw organisatie.
 • Wij durven verantwoordelijkheid te nemen en doen daarom opdrachten op basis van fixed price.
 • Wij bieden een resultaatgarantie.
 • Wij geven volledig onafhankelijk advies.

Ontmoet onze experts

Ons Mission Critical team bestaat uit een groot aantal experts die bekend zijn in de markt. Hieronder stellen we er graag een paar alvast aan u voor, om een beeld te geven van de experts die u kunnen helpen.

Eildert van Dijken

Eildert van Dijken

Mobiele technologie expert, specifiek 4G en 5G

Antoine van der Sijs

Antoine van der Sijs

Internationale expert binnen de mission critical public safety markt

Ken Klaver

Ken Klaver

Technisch consultant op het gebied van professionele mobiele communicatie

Dick Martens

Dick Martens

Mobiele technologie expert, specifiek 4G en 5G

Ik wil graag meer weten

Julia Neleman

Julia Neleman

Customer Success Manager

06-50844453

Stuur dan uw vraag via dit formulier of plan direct een kennismaking in via de button.

Privacy verklaring*

Onze experts aan het woord

Het afgelopen jaar hebben Femke Hille en Marco de Jong hard gewerkt aan het schrijven van het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices”, die op 14 september wordt gelanceerd op het event “Towards an Agile Government”....

De noodzaak van agility op teamniveau 

De noodzaak van agility op teamniveau 

Het afgelopen jaar hebben Femke Hille en Marco de Jong hard gewerkt aan het schrijven van het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices”, die op 14 september wordt gelanceerd op het event “Towards an Agile Government”....