Onze aanpak: van strategie tot innovatie

Strict helpt organisaties op strategisch en tactisch niveau met het realiseren van hun digitale ambities. Samen bereiken we dit in drie stappen: createtransform en optimize. Van onafhankelijk advies over innovatieve ICT technologie, tot het begeleiden van de implementatie en na een succesvol resultaat zorgen voor continue verbetering.

Dit doen wij door samenwerking tussen verschillende stakeholders te stimuleren en te complementeren, door kennis samen te brengen en het geheel te leiden tot een succesvol eindresultaat. Creatief, vooruitstrevend en pragmatisch. We zorgen er niet alleen voor dat ideeën worden geconceptualiseerd, maar dat ze ook daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgevoerd worden. We richten ons op de voortdurende verbetering van de inzet van digitale mogelijkheden en adoptie van de nieuwe situatie voor uw organisatie.

Create

De eerste fase van het realiseren van digitale ambities is de ‘create’ fase. In deze fase worden de ambities vastgesteld en wordt de gap tussen de huidige situatie en de ambities bepaald.

Wat is het doel?
Wij helpen u de huidige én gewenste situatie in uw organisatie te (h)erkennen. Samen werken we aan een digital journey om inzichtelijk te maken welke stappen u kunt zetten om uw doelen te bereiken. Hoe wordt uw organisatie bijvoorbeeld een datagedreven organisatie? Samen formuleren we heldere KPI’s waar u op kunt aansturen om resultaat te boeken. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij aanbestedings- en inkooptrajecten en oplossingen bieden voor gevonden gaps.

Create

Digital Journey

De Digital Journey helpt organisaties om hun ambities te bereiken. Op basis van een analyse van de huidige en gewenste situatie krijgt u inzicht in de gap en krijgt u een duidelijke roadmap om uw ambities te bereiken.

Transform

Bereik uw doelen door succesvol te implementeren en innoveren. Om uw digitale transformatie optimaal te laten verlopen is een goede integratie van digitale middelen en bedrijfsprocessen erg belangrijk. Minstens even belangrijk is de regie en aansluiting / afstemming tussen uw strategie, digitale middelen en mensen. Onze aanpak is doelgericht met inhoudelijke expertise en empathie: zodat een oplossing niet alleen op papier, maar ook in het echt werkt.

De Strict Projectaanpak
Een geslaagde digitale transformatie bereiken wij met multidisciplinaire teams met uiteenlopende kennis op het gebied van verandermanagement, processen, business analytics, informatie management, mobility, connectivity, cloud, cybersecurity en digitale innovaties. Hierbij zijn we niet bang om een risico aan te gaan en zorgen we ervoor dat u uw doelen bereikt, binnen de tijdslijnen. “On time, on budget, on scope”  Uw programma is in goede handen bij een van onze trusted advisors gesteund door een divers dynamisch team.

Transform

Digital Project Guide

Succesvol digitale implementatieprojecten voltooien.  

Transform

ICT Solution Team

Wat als ineens alles online moet?  Strict kan u op (zeer) korte termijn helpen met werkende en veilige digitale communicatieoplossingen.

Optimize

Wij geloven dat continu verbeteren en innoveren essentieel is om als business relevant te blijven. Bij een digitale transformatie is een optimale synergie tussen mensen, processen en systemen essentieel. De afgelopen jaren zijn er veel werkwijzen en digitale mogelijkheden bij gekomen. We helpen u het beste uit deze werelden te combineren, gefaseerd uw ambities waar te maken en de lat nog hoger te leggen.

Training & Coaching
Medewerkers bepalen voor een groot gedeelte het succes van een digitale transformatie. Om business doelstellingen, werkwijzen en ICT middelen optimaal complementair in te zetten is het belangrijk dat betrokken medewerkers, zoals bijvoorbeeld productowners, zich continu blijven ontwikkelen. Wij geloven dat een uitleg van de (nieuwe) werkwijze of een certificaat iemand nog geen professional maakt. Daarom biedt Strict coachings- en trainingsprogramma’s waarbij mensen on the job deze rol steeds meer als ambacht gaan uitoefenen.

Optimize

Beyond Training

Laat uw mensen echte vakmensen worden door hoogwaardige trainingen.

Process Analytics
Het is niet voor niks dat de grondlegger van Lean zich inmiddels verdiept in de Agile aanpak en business intelligence. Streven naar efficiëntie op basis van de huidige situatie is namelijk goed, toekomstgericht optimaliseren met behulp van voorspellende data is beter. Zo kan uw organisatie met bijvoorbeeld process analytics verder voorop lopen in de markt dan enkel effectief functionerende lean organisaties dat kunnen. Strict geeft advies over hoe organisaties nog effectiever kunnen zijn door gebruik te maken van business intelligence.

Ook levert Strict risicoanalyses en audits om knelpunten en mate van compliancy snel inzichtelijk te krijgen. U kunt hiermee, met voortschrijdend inzicht, ervoor kunt zorgen dat u blijft voldoen aan de gestelde normkaders. 

Optimize

Compliancy as a service

Met behulp van onze eigen tool voldoet u altijd aan de juist informatiebeveiliging wet- en regelgeving. Nu en in de toekomst.

Smart Ecosystems
Kennis is macht. Hoe creëer je een kennisorganisatie en hoe zorg je ervoor dat informatie in de ketens tussen verschillende partners zo optimaal en veilig mogelijk wordt uitgewisseld? Hoe wordt uw organisatie onderdeel van een smart ecosystem om digitale mogelijkheden optimaal te benutten en samen te werken met stakeholders en ketenpartners? Wij helpen u op het groeipad van kennis organisatie naar smart ecosystem.

Wilt u innoveren, geïnspireerd worden of disruptie veroorzaken? Wij helpen u graag verder.