Thuiswerken.

Om maar een voorbeeld te noemen: we zijn afgelopen jaar geconfronteerd met het nagenoeg verdwijnen van het taboe op grootschalig en structureel thuiswerken. Daarin meegaan als werkgever in deze uitzonderlijke situatie lijkt vanzelfsprekend. Meer thuiswerken wordt ongetwijfeld de nieuwe realiteit, maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. En dan wordt het interessant. Want elke organisatie dient wel deze mogelijkheden te faciliteren en te zorgen dat thuiswerken en vergaderen op een veilige wijze kan gebeuren en dat op een integere wijze met gegevens wordt omgegaan. Lokale overheden worden bovendien verplicht gesteld compliant te zijn aan geldende normenkaders voor informatiebeveiliging, de invulling van de CISO en Privacy-officer te realiseren, frequent risicoanalyses uit te voeren en te rapporteren conform de BIO. Kortom, een keur aan verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

Smart City.

Daarnaast dienen (lokale) overheden hun ambities te formuleren op hoofdstukken in de voorwaardenscheppende sfeer: hoe om te gaan met 5G en lokaal antennebeleid, hoe invulling geven aan de lokale ‘smart city’-initiatieven en hoe om te gaan met het gebruik van data-analytics als onderbouwing van bedrijfsprocessen?

DIT ZEGGEN ANDEREN OVER ONS.

Richard Kamman ronde foto-1

“Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde.”

Richard Kamman

(oud) CIO, Prinses Maximá Centrum

 
Schiphol-logo

“Zonder Strict stijgt er geen vliegtuig op.”

Schiphol

Onafhankelijk.

Vanuit haar rol als onafhankelijk consultant wordt Strict gevraagd invulling te geven aan bovengenoemde ontwikkelingen, waarbij ook strategische advisering en aanbestedingen voorbereid en begeleid worden. Voor al deze terreinen beschikt Strict over de ervaring en de expertise.

Interesse?

Onze consultants helpen jullie graag verder. Laat via het formulier jouw gegevens achter om vrijblijvend in contact te komen. We kijken dan graag gezamenlijk hoe we jullie kunnen helpen.

Vraag meer informatie aan