Van 28 tot 30 november was het zover om met een delegatie van Strict Consultants een blik te werpen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van missiekritische communicatie op de PMRExpo in Keulen. Naast stands met indrukwekkende productportfolio’s, interessante lezingen en verhitte groepsdiscussies, een uitstekend moment om de balans op te maken op het gebied van de langdurende discussie over TETRA versus LTE. Om na een drukke dag vervolgens te mogen genieten van de Keulse gezelligheid op de vele kerstmarkten, waar de glühwein natuurlijk niet mocht ontbreken!

 

We weten natuurlijk dat TETRA wereldwijd, op het eiland van Trump na, de meest geadopteerde techniek op het gebied van missiekritische communicatie is. Waar TETRA echter op het gebied van datatoepassingen achterblijft, is LTE op de consumentenmarkt niet meer weg te denken. Foto’s, filmpjes en andere soorten data worden massaal gedeeld en gestreamd. Het valt bijna niet meer te verkopen dat een gebruiker van portofonie op zijn werk niet van deze functionaliteit gebruik kan maken.

Om aan deze behoefte invulling te geven wordt er door de 3GPP hard gewerkt aan standaardisatie van missiekritische functionaliteit in de nieuwe LTE-releases. Leveranciers van randapparatuur presenteren mooie LTE of Hybride (TETRA+LTE) toestellen en leveranciers op het gebied van infrastructuur proberen al voorlopend op de standaard hun producten te vermarkten.

TETRA, LTE of een hybride oplossing. Om hier een keuze in te maken zijn er enorm veel afhankelijkheden, maar alles start bij het in kaart brengen van de functionele behoefte. Geen enkele gebruiker is immers hetzelfde: is er noodzaak tot gegarandeerde beschikbaarheid en capaciteit? Geldt dit alleen voor spraak of ook voor data? Dient alle missiekritische functionaliteit, zoals geïmplementeerd in TETRA, te worden behouden of kunnen bepaalde processen anders worden ingericht?

Maar zelfs wanneer functioneel alles helder in kaart is gebracht resteren er afhankelijkheden; zijn we bereid een propriëtaire oplossing te accepteren of willen we wachten op gestandaardiseerde technologie? Kunnen we (voldoende) spectrum krijgen? Hoe groot is het dekkingsgebied en zijn er voldoende financiële middelen om dit gebied te voorzien van voldoende dekking en capaciteit?

Na het bezoek aan de PMRExpo 2017 kunnen we het volgende concluderen: er is echt enorm veel om over na te denken, maar uiteindelijk hoeft er maar één keuze gemaakt te worden: vroege adoptie met alle bijbehorende risico’s of wachten op volwassenheid van de markt.