Op maandag 20 februari jl. hebben Strict en het Prinses Máxima Centrum een overeenkomst getekend. Strict zal de realisatie van de ICT-voorzieningen voor het nieuw te bouwen kinderoncologisch centrum in Utrecht begeleiden. Onder toeziend oog van diverse genodigden werd het contract ondertekend door mevrouw Drs. Diana Monissen (Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum) en Jan-Hein Bastiaenen (Algemeen Directeur Strict).

Het Prinses Máxima Centrum is een nieuw centrum dat volledig en 100% gespecialiseerd is op kinderoncologie. In dit centrum worden alle kinderoncologische behandelingen, research en opleidingen gecentraliseerd. Het centrum werkt samen met (academische) ziekenhuizen, researchinstellingen en opleidingsinstituten in binnen- en buitenland.

Nu vinden onderzoeken en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Deze onderzoeken en behandelingen voor kinderoncologie zullen straks gecentraliseerd plaatsvinden in het nieuwe Prinses Máxima Centrum. Hiermee is de verwachting dat de behandelingen niet alleen efficiënter zullen zijn, maar ook goedkoper.

Aanwezigen bij de ondertekening van de overeenkomst tussen het Prinses Máxima Centrum en Strict

V.l.n.r.: René Vos (Strict Branche Manager Healthcare), mevrouw Diana Monissen (Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum), Jan-Hein Bastiaenen (Strict Algemeen Directeur), Ed van Vliet (Strict Programma Manager), Richard Kamman (CIO Prinses Máxima Centrum)

Het Prinses Máxima Centrum zal voorjaar 2018 haar deuren openen. Voor de opening van het nieuwe gebouw en de verdere realisatie van de ambities van het Prinses Máxima Centrum, zijn bedrijfskritische ICT-voorzieningen een randvoorwaarde. Om alle benodigde ICT-voorzieningen op tijd te realiseren is Strict, vanaf eind november 2016, het Bouw & ICT-programma gestart die alle benodigde voorzieningen binnen planning, scope en budget zal gaan realiseren. Strict zal voor dit complete domein de begeleiding oppakken als een “dienst” en heeft hiervoor een Programmateam samengesteld onder leiding van een “Strict-eigen” Programma Manager.

Het mag duidelijk zijn dat we als Strict enorm trots zijn om aan dit ambitieuze en prachtige project onze bijdrage te leveren! Waar het Prinses Máxima Centrum 100% voor de kinderen gaat, zal Strict 100% voor het Prinses Máxima Centrum gaan!