Privacy Officer

 

Onze Privacy Officers helpen u met privacymaatregelen binnen uw organisatie

 

Daar waar de Functionaris voor gegevensbescherming erop toeziet dat uw organisatie vertrouwelijk omgaat met de persoonsgegevens die de organisatie verwerkt, zorgt de Privacy Officer ervoor dat de voor AVG benodigde taken worden uitvoerd en dat maatregelen worden ingebed in de organisatie. Dit doet hij in nauwe samenwerking met de FG en de Chief Information Security Officer (CISO), verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging.

Wat onze Privacy Officers voor uw organisatie betekenen

De meeste taken die een organisatie moet hebben geregeld om te kunnen voldoen aan de AVG, worden door de Privacy Officer uitgevoerd, zoals:

  • Verantwoordelijk voor vormgeven, uitdragen en monitoren van het privacybeleid
  • Beoordelen, analyseren en adviseren over besturing van processen, vanuit de AVG
  • Vertalen van dit beleid naar operationele standaarden en procedures
  • Adviseren van lijnmanagement over privacyvraagstukken
  • Opstellen en beheren van registratie/documentatie van de verwerkingen van persoonsgegevens
  • Vraagbaak voor de organisatie voor privacy gerelateerde onderwerpen
  • Uitvoeren van DPIA’s (Data Protection Impact Assessment: het in kaart brengen van de privacyrisico’s van een gegevensverwerking om hierna te beoordelen welke maatregelen ingezet kunnen worden om die risico’s te beheersen)
  • Zorgen voor tijdige en correcte afhandeling van verzoeken van betrokkenen
  • Zorgen voor (vergroten van) privacy bewustzijn onder de medewerkers
  • Nauwe samenwerking met FG en CISO

Onze privacy officers voeren deze taken uit in nauw overleg met uw Chief Information Security Officer.

Competent

Onze Privacy Officer is niet een administratieve kracht die zorgt dat er een verwerkingsregister (verplicht onderdeel van de AVG) wordt gevuld. De Privacy Officer zorgt ervoor dat privacy wordt verankerd binnen uw organisatie. Onze Privacy Officers hebben kennis van, en ervaring in procesmanagement, informatiebeveiliging en verwerking van persoonsgegevens. Hij/zij zorgt dan ook voor zorgvuldigheid, transparantie en het toepassen van rechtmatigheid op de deze verwerkingen. Met als positief gevolg dat uw organisatie in staat is vertrouwelijk om te gaan met alle persoonsgegevens die u zijn toevertrouwd. Met een gerust hart kunt u dan zeggen dat u in control bent.

Hoe kunnen wij u helpen?

Strict ondersteunt haar klanten met deskundigheid en ervaring op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dit doet zij onder andere door het al dan niet op projectbasis leveren van CISO’s,  FG’s en PO’s. Dit zijn niet persé full time functies. Bij sommige klanten is onze Privacy Officer 3 dagen per week aanwezig om de organisatie te helpen in het voldoen aan de AVG, bij anderen weer 4 of 5 dagen per week.

Strict Cyber Security

Strict is een veelgekozen partner voor Cyber security en privacy aangelegenheden. Het Cyber Security-team heeft een leidende rol in gegevensverwerking, beveiliging, privacy en ethisch hacken.

Met een team van professionele FG’s, Privacy specialisten en Privacy Officers helpen wij organisaties bij de planning en uitvoering van een geïntegreerde securityaanpak om de informatie in netwerken optimaal te beveiligen, zodat organisaties ook voldoen aan de geldende regulering. Daarbij zorgen we natuurlijk ook voor awareness op de werkvloer. Hiervoor verzorgen wij onder andere workshops.

Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij alles volgens de privacywetgeving hebben uitgevoerd. Dit leidt tot veel vragen. Bij Strict draait het niet om dikke rapporten met goedbedoelde papieren adviezen, maar juist ook om de opvolging ervan. Wij kunnen het gehele proces voor u uit handen nemen, of u het nodige advies en begeleiding bieden.

Ja, ik wil graag meer informatie over de Privacy Officer dienst van Strict

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800