Privacy Scan

Privacy Scan

Privacy is mede door nieuwe wetgeving een belangrijk nationaal en Europees thema geworden. Als bestuurder bent u zelf verantwoordelijk voor het beschermen van persoonsgegevens die binnen uw organisatie aanwezig zijn. Het niet of onvoldoende nakomen van wetgeving kan tot flinke boetes leiden van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar wat betekent dat nou precies voor uw organisatie en welke risico’s loopt u concreet? Deze vragen beantwoorden wij graag in de Privacy Scan. Een pragmatische aanpak waarmee u in korte tijd een overzicht heeft van risico’s, actiepunten en in hoeverre uw organisatie voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Scan

Met de Privacy Scan heeft u in korte tijd een goed inzicht welke delen van de privacywet van toepassing zijn op uw organisatie. Daarbij brengen wij de meest voorkomende risico’s in kaart en maken we inzichtelijk in hoeverre uw organisatie voldoet aan de Wbp en AVG. Uiteraard presenteren wij concrete maatregelen, waarmee u de privacy binnen uw organisatie kunt verbeteren. In een helder rapport presenteren wij de bevindingen en vereiste acties om te voldoen aan de wetgeving. Op basis van impact en prioriteit kunt u vervolgens de nodige maatregelen uitzetten om een privacy beleid te formuleren en uit te voeren. Daarmee vormt de Privacy Scan een belangrijke basis om uw persoonsgegevens te beveiligen en hoge boetes te voorkomen.

Wat U ermee kunt

Vanuit de rapportage en de presentatie heeft u een duidelijk advies en aanpak, waarmee u direct aan de slag kunt om  persoonsgegevens en informatie van uw organisatie te beschermen. Op basis van de bevindingen en geprioriteerde actielijst kunt u een privacy beleid bepalen en zorgen voor een duidelijke naleving op de nationale en Europese wetgeving. U weet door de Privacy Scan welke maatregelen u moet nemen om aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen, waardoor u flinke boetes voorkomt.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U beschikt over een duidelijk rapport waarin maatregelen staan om te voldoen aan de wetgeving;

  • U heeft een geprioriteerde lijst met te nemen maatregelen om flinke boetes te voorkomen;

  • U krijgt een helder advies waarmee u een privacy beleid kunt opstellen en naleven;

  • Uw persoonsgegevens en informatie zijn na uitvoering van de maatregelen beter beschermd;

  • U krijgt een beeld van het privacybewustzijn van medewerkers.

Ja, ik wil meer weten over de Privacy Scan

Of bel nu: 088 55 55 800

Meer weten over security & privacy? Lees onze blogs!

Digitale privacy – Het gebruik van informatie

De digitale voetafdruk die ik achterlaat bij het gebruik van diensten wordt opgeteld bij al die miljoenen digitale voetafdrukken van andere mensen. Samen vormt dit een enorme schat aan data, die gebruikt wordt voor analyse. Dat is direct het gevaar dat schuilt in het achterlaten van digitale voetafdrukken op verschillende plaatsen: niemand heeft meer inzicht in waar de informatie van één individu is en waar het voor gebruikt is.

Lees meer

Een datalek…! Wat nu?

Als een datalek of een vermoedelijk datalek je overkomt, ben je er dan klaar voor om dit te behandelen? Is er al overwogen hoe je te werk gaat en hoe je moet reageren naar de Autoriteit Persoonsgegevens? Je wilt geen fouten maken en zeker geen boete betalen, dus wat nu?

Lees meer