Afgelopen week was de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht te gast bij Strict. Tijdens deze bijeenkomst is een Reservistenregeling, die samen met het Bureau Reservisten & Samenleving (BReS) en het Servicecentrum Employer Support Reservisten is opgesteld, ondertekend door Defensie en Strict. Daarmee is Strict het eerste mkb in Nederland dat deze regeling ondertekend heeft: een belangrijke stap richting het inzichtelijk maken van rechten, plichten en regelgeving rondom reservisten. Tevens sloot Strict zich met de ondertekening van de Gemeenschappelijke Verklaring aan bij het HR-ecosysteem dat vanuit Defensie is geïnitieerd.

Reservisten belangrijk voor de maatschappij

Reservisten combineren hun werk met parttime baan bij Defensie. Door de inzet van reservisten kan de krijgsmacht flexibel inspelen op situaties die hierom vragen. Reservisten zijn dan ook van groot belang voor Defensie, waardoor goede regelingen met het bedrijfsleven essentieel zijn. Voor grote bedrijven in Nederland is er al een dergelijke regeling in de vorm van een Handreiking, maar tot op heden miste dit nog voor het mkb. Vanuit Strict vinden wij het belangrijk om ook onze reservisten zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen met een regeling, zodat zij zowel hun werk voor Strict als hun werk als reservist goed kunnen invullen. Niet alleen via onze reservisten, maar ook via de projecten die wij doen voor Defensie zien we steeds weer het belang van deze organisatie voor de maatschappij.

Koos van der Tang is reservist en consultant bij Strict

De Reservistenregeling

Koos van der Tang, reservist en consultant bij Strict, heeft daarom het initiatief opgepakt om ook voor Midden- en Klein Bedrijven een regeling op te stellen. Van der Tang: “In de jaren dat ik actief ben bij Defensie liep ik regelmatig aan tegen rechtspositionele onduidelijkheden rondom reservisten. Het verwonderde mij dat er wel enkele ‘handreikingen’ waren maar dat er nog veel braakliggend terrein was als ging om MKB bedrijven. Toen de mogelijkheid zich voordeed om hier wat aan te doen heb ik die met beide handen aangegrepen.“ Samen met Defensie is er gewerkt aan een regeling die duidelijkheid verschaft over zaken die samenhangen met duaal werkgeverschap, toegang tot de gezondheidszorg van Defensie en loondoorbetaling bij ziekte. Op donderdag 29 juli is de Reservistenregeling Strict onder toeziend oog van de IGK ondertekend door Jan-Hein Bastiaenen namens Strict en Gerbe Verhaaf namens Defensie.

Eerste stap

De Reservistenregeling Strict biedt een format waarmee ook andere bedrijven samen met Defensie aan hun werknemers kunnen tonen wat de relevante rechten, plichten en regels zijn. Frank van Spang, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht “Ik […] hoop dat dit initiatief volgers krijgt binnen het Midden- en Klein Bedrijf”. De Reservistenregeling stelt de reservisten in staat om zo optimaal mogelijk hun werk als reservist te doen en daarbij ook helder te hebben wat de rechten en plichten zijn. Jan-Hein Bastiaenen, algemeen directeur Strict: “We zijn verheugd dat Strict de eerste stap hierin heeft kunnen zetten en hopen dat andere mkb’ers dit ook zullen oppakken”.

Zie hier de Reservistenregeling.

HR-ecosysteem

Naast de Reservistenregeling heeft Strict zich ook aangesloten bij het HR-ecosysteem. Het HR-ecosysteem vergroot het operationeel en adaptief vermogen van de krijgsmacht door het uitwisselen van mensen over organisatiegrenzen. Organisaties en Defensie kunnen zo als partners samenwerken en daarmee bijdragen aan een veiliger Nederland. Het HR-ecosysteem is een interessant initiatief dat in potentie voor echte win-win-win situaties kan zorgen. Met de ondertekening van de Gemeenschappelijke Verklaring geeft Strict aan dat zij die ontdekkingstocht aangaat.

Zie hier de gemeenschappelijke verklaring voor HR-ecosysteem.