Zuyderland Medisch Centrum is een zorginstelling met een tweetal ziekenhuizen met een bovenregionale functie in Sittard-Geleen en Heerlen en een groot aantal verzorgings- en verpleegtehuizen, alsmede geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp.

WeCare 2020

Zuyderland Medisch Centrum heeft in 2019 het project gestart om een vernieuwing van de bijna 10.000 werkplekken binnen de organisatie voor te bereiden en te realiseren. Deze ontwikkeling is ingegeven vanwege de aanstaande end-of-support van de huidige omgeving, alsook de wens om de werkprocessen verder te faciliteren. Hiertoe zal een migratie van de werkplekken – zowel binnen de cure-, als de care-omgeving – plaatsvinden naar Office365 en Windows10. De naam van het project is ‘WeCare 2020’. Ten behoeve van een voor de gebruiker impactvolle transitie, worden een zorgvuldige voorbereiding en veel aandacht voor het adoptieproces als cruciale succesfactoren gezien. Aan Strict is verzocht om ondersteuning en advies te geven bij de voorbereiding van de migratie van Office 2010 naar Office 2016 (Office365) en de migratie van Windows 7 naar Windows 10. Daarnaast is gevraagd om een juiste werking aan te tonen in een Proof of Concept.

Team van Young Professionals

Naast de technisch-inhoudelijke advisering, is door Strict ook de gebruikersadoptie begeleid. Daartoe is een team van trainees ingezet om de gebruikers – zowel binnen de cure, als care – te begeleiden, zodat de migratie voortvarend kon worden gerealiseerd. Uiteindelijk is de gehele organisatie succesvol gemigreerd.

Verbetertraject

Tijdens het ‘WeCare 2020-project’ zijn ook een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Daarbij kan er onder meer gedacht worden aan het adequaat inrichten van een traject ten einde licentiemanagement. Hiermee  worden niet alleen besparingen gerealiseerd, maar ook risico’s gemitigeerd die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik. Hiertoe is een verbeterplan geformuleerd, dat ter verdere besluitvorming voorligt.

Een ander verbetertraject vormt het migratieproces van de zogenaamde ‘Managed PC’s’, waarop specifieke applicaties (circa 200) draaien. Ook deze dienen te migreren naar de overall Windows10-omgeving: deze applicaties die onder meer gebruikt worden in de productie-omgeving dienen geïnventariseerd te worden, getest worden of deze functioneren in een Windows10 omgeving, en waar nodig aangepast worden. Ook hiervoor wordt de voorbereiding en de begeleiding uitgevoerd van de Technical Acceptance Test (TAT) & User Acceptance Test (UAT), voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie.