Op 11 april gingen we in gesprek met Beaubine. Die datum was niet toevallig: het was Girlsday, een initiatief dat meisjes kennis wilt laten maken met techniek en ICT. Het werd tijd voor een vervolg, want Beaubine is niet de enige die vanuit een andere hoek de ICT binnenkwam. Daarom gingen we in dit tweede deel in gesprek met Kris Pin, consultant op het gebied van privacy en security.

Je bent je loopbaan begonnen met een bachelor Nederlands Recht. Hoe ben je vanuit die hoek in de ICT gekomen?

Rechten en ICT lijkt inderdaad ver uit elkaar te liggen, maar eigenlijk is het steeds een vrij logisch verloop geweest. Tijdens je bachelor kom je met verschillende rechtsgebieden in aanraking, maar ik wist al vanaf het begin dat ik uiteindelijk mijn master Strafrecht wilde behalen. Terwijl ik hiermee bezig was kreeg ik vakken als cybercriminaliteit en criminologie, waar mijn interesse voor de ICT begon. Ik zag een grote verschuiving van de klassieke strafdelicten zoals diefstal van paspoorten om fraude te plegen, naar digitale identiteitsfraude. Hier schreef ik dan ook mijn scriptie over. Toen kwam ik erachter dat er een master Internetrecht (voluit: Intellectuele eigendom, internetrecht & ICT) bestond in Amsterdam. Tijdens de open dag kwam ik in aanraking met Robotrecht en Privacyrecht. Dit sprak mij meteen aan, omdat dit zo te relateren was aan hetgeen er momenteel allemaal leeft in de samenleving. Tijdens deze studie had ik totaal nog niet het idee dat ik in de ‘echte’ ICT-wereld terecht zou komen er zijn immers ook advocatenkantoren met deze specialismen. Maar vooral het vak privacyrecht sprak mij erg aan door de diversiteit aan problematiek die het met zich brengt, maar ook de grote veranderingen die we als samenleving hebben meegemaakt. Waar het begon met briefgeheim kan justitie nu een telefoon doorzoeken. En wat zal er nog meer komen?

Door privacyrecht ben ik terecht gekomen bij een juridisch advieskantoor binnen de afdeling privacy, waar op dat moment vele bedrijven werden geholpen met de overgang van de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens) naar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ik zag mijzelf nog niet bij één bedrijf vast zitten, maar wilde graag veel leren bij diverse bedrijven en zo kwam ik in de detachering terecht als privacy adviseur.

Met cookies en firewalls kom je dan al snel in het technische gedeelte terecht, waar ik als jurist in eerste instantie niet veel vanaf wist. Het enkel adviseren vond ik dan ook niet genoeg, maar ik wilde zelf ook snappen wat er gebeurd op ICT-gebied wanneer ik adviseer om bepaalde systemen te beveiligen bijvoorbeeld. Zo was de keuze snel gemaakt om niet alleen mij verder te ontwikkelen in privacy, maar ook security/informatiebeveiliging. Zodoende ben ik bij Strict terecht gekomen, waar ik de mogelijkheid kreeg om mij te ontwikkelen op het gebied van informatiebeveiliging. En zodoende zit ik ineens tussen de hackers en begin ik per 1 juli bij Schiphol als ondersteunend security officer.

Hoe bevalt deze ICT-wereld?

Ik zou het iedereen willen aanraden. Of je nou een juridische achtergrond of een technische achtergrond hebt of bedrijfskunde, je kan zoveel kanten op binnen de ICT. Het is een dynamische omgeving waarin je jezelf constant kan blijven uitdagen.

Binnen mijn vakgebied vind ik het interessant om grenzen op te zoeken over wat wel en niet kan binnen de wetgeving. De ene keer bekijk je als consultant iets uit de optiek van de leverancier en de andere keer sta je aan de kant van de consument.

Als je de mogelijkheid zou hebben, zou je dan dingen willen veranderen binnen de ICT?

Ik zou vooral de ‘ICT-wereld’ en de ‘werkvloer’ dichter bij elkaar willen brengen. Aan ICT wordt vaak gedacht als iets niet mogelijk is of kapot is en dan schakel je ICT in. Technici staan vaak tegenover de rest van een bedrijf. Terwijl juist met ICT zoveel mogelijk is. Wanneer deze ‘twee werelden’ meer als één worden gezien en meer met elkaar praten over de wensen en behoeften ontstaat er meer begrip voor ICT. Techniek blijft techniek, maar de mensen achter deze techniek kunnen vaak een heleboel, wees je hier bewust van binnen je bedrijf!

Wat zou jij jonge meiden mee willen geven?

Begin al vroeg met om je heen kijken en bedrijven te bezoeken. Onderwijsinstellingen organiseren vaak bedrijvenmarkten, maar loop ook stage bij totaal verschillende bedrijven om erachter te komen wat jij leuk vindt! Er heersen veel vooroordelen over beroepen en laat je daar niet door leiden. Ook al zijn er geen vacatures, vraag een bedrijf dat jouw interesse heeft of je op gesprek mag komen om kennis te maken, je zal erachter komen dat er vaak veel meer mogelijkheden zijn dan je denkt!