Visie en Strategie Ontwerp

Visie en Strategie ontwerp

In de enorme hoeveelheid mogelijkheden van moderne communicatieoplossingen is het belangrijk een duidelijke visie en strategie te hebben. Dit zorgt ervoor dat u een communicatie-oplossing kunt neerzetten, waarmee u écht uw organisatiedoelstellingen ondersteunt. Welke functionaliteit heb ik nodig, welke wensen en eisen hebben de stakeholders, wat zijn de keuzes in werkconcepten en welke scenario’s zijn voor mijn organisatie interessant. Dat zijn vragen die we graag met u beantwoorden in het visie en strategie ontwerp. Het resultaat is dat u een globaal ontwerp, functioneel plan en dienstverleningsmodel heeft, waarmee u de gewenste situatie voor uw organisatie kunt inrichten. En u beschikt over een heldere gezamenlijk met uw stakeholders gemaakte roadmap, waarin visie en te nemen stappen worden benoemd. Daarmee heeft u draagvlak uit uw organisatie en weet iedereen welke stappen er genomen moeten worden.

Van buikgevoel naar strategische roadmap

Als u voor de komende jaren wilt nadenken welke digitale communicatie-oplossing uw organisatie het beste kan ondersteunen in de gestelde doelstellingen, is het belangrijk de visie op communicatie en de roadmap naar deze visie in kaart te hebben. In het visie en strategie ontwerp helpen we u efficiënt en pragmatisch om tot een gedegen en gedragen oplossingsconcept (visie) te komen. En uiteraard zetten we een helder stappenplan neer voor digitale communicatie waarmee uw organisatie klaar is om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Waarde voor uw organisatie

Met de uitkomsten van ‘het Visie en strategie ontwerp’ hebben u en de andere stakeholders binnen uw organisatie inzicht in de mogelijkheden van digitale communicatie die passen bij de visie en strategie van uw organisatie. Dit zorgt ervoor dat er binnen uw organisatie gedegen en gedragen besluiten genomen kunnen worden over de manier waarop communicatievoorzieningen worden ingevuld. Vanuit de oplossingsconcepten (globaal ontwerp, gewenste functionaliteit en dienstverleningsmodel) heeft u inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s. En u heeft uiteraard inzicht in de financiële impact van deze verschillende opties. De uitkomsten worden op basis van waarde voor uw organisatie en impact geprioriteerd in een roadmap verwerkt. Hierdoor kunt u doelgericht en met commitment van andere betrokkenen toewerken naar de beste digitale communicatie-oplossing voor uw organisatie.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U heeft een langetermijn visie op digitale communicatie en een korte- middellange en langetermijn stappenplan om deze visie concrete invulling te geven;

  • U heeft commitment van betrokken stakeholders op de communicatie visie en roadmap, waardoor uw organisatie concrete stappen kan zetten op basis van waarde en impact;

  • U heeft een helder actieplan, met een duidelijke tijdslijn;

  • U heeft een toekomstgericht advies, een bij uw organisatie passende oplossingsrichting en een financiële planning;

  • U heeft goed zicht op de gewenste functionaliteit en het dienstverleningsmodel.

Ja, ik wil meer weten over Visie en Strategie Ontwerp

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800