Strict b.v.

Gebouw Le Chêneau
Lange Dreef 11-f
4131 NJ Vianen

Volg ons

Overheid

 

De wijze waarop de overheid haar bedrijfsvoeringsprocessen organiseert en de dienstverlening aan de burger biedt, maakt een gigantische transformatie door als gevolg van voortrazende technologische ontwikkelingen. Deze transformatie heeft zowel effecten op de organisatie, de techniek als op de processen.

Het gaat om een visie en een toegespitste en realistische verwoording van de digitale ambities. Enerzijds om bij te dragen aan de gewenste ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen en deze efficiënter te maken, maar anderzijds om nadrukkelijk rekening te houden met de snelheid waarmee de organisatie en haar medewerkers, maar ook de klant – de burger – dit proces kan en wil volgen. Tegelijkertijd is de behoefte aan verdere digitalisering een noodzaak, aangezien de maatschappij deze ontwikkeling van verclouding ‘afdwingt’.

Overheid visual

Digitalisering binnen de overheid.

Om maar een voorbeeld te noemen: we zijn afgelopen jaren geconfronteerd met het nagenoeg verdwijnen van het taboe op grootschalig en structureel thuiswerken. Daarin meegaan als werkgever in deze uitzonderlijke situatie lijkt vanzelfsprekend. Meer thuiswerken wordt ongetwijfeld de nieuwe realiteit, maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. En dan wordt het interessant. Want elke organisatie dient wel deze mogelijkheden te faciliteren en te zorgen dat thuiswerken en vergaderen op een veilige wijze kan gebeuren en dat op een integere wijze met gegevens wordt omgegaan. Lokale overheden worden bovendien verplicht gesteld compliant te zijn aan geldende normenkaders voor informatiebeveiliging, de invulling van de CISO en Privacy-officer te realiseren, frequent risicoanalyses uit te voeren en te rapporteren conform de BIO. Kortom, een keur aan verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

Insights

Provincie Noord-Brabant is BIO en ISO27001 gecertificeerd | Persbericht

Provincie Noord-Brabant is BIO en ISO27001 gecertificeerd | Persbericht

ma 17 feb 2020 1 min read
De inbraakvrije slimme woonwijk | De Stad van de Toekomst Casestudy

De inbraakvrije slimme woonwijk | De Stad van de Toekomst Casestudy

ma 20 jan 2020 2 min read
De gemeente als datadirigent | De Stad van de Toekomst Blogreeks

De gemeente als datadirigent | De Stad van de Toekomst Blogreeks

vr 17 jan 2020 4 min read
Nieuwe vormen van samenwerking cruciaal voor Smart City | Stad van de Toekomst blogreeks 

Nieuwe vormen van samenwerking cruciaal voor Smart City | Stad van de Toekomst blogreeks 

wo 15 jan 2020 5 min read

Hoe kunnen we je helpen?

Wij staan klaar om jouw digitale uitdagingen aan te pakken. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we kunnen helpen om jouw digitale ambities waar te maken.

Of bel 088 55 55 800