Overheid

De wijze waarop de overheid haar bedrijfsvoeringsprocessen organiseert en de dienstverlening aan de burger biedt, maakt een gigantische transformatie door als gevolg van voortrazende technologische ontwikkelingen. Deze transformatie heeft zowel effecten op de organisatie, de techniek als op de processen.

Het gaat om een visie en een toegespitste en realistische verwoording van de digitale ambities. Enerzijds om bij te dragen aan de gewenste ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen en deze efficiënter te maken, maar anderzijds om nadrukkelijk rekening te houden met de snelheid waarmee de organisatie en haar medewerkers, maar ook de klant – de burger – dit proces kunnen en willen volgen. Tegelijkertijd is de behoefte aan verdere digitalisering een noodzaak, aangezien de maatschappij deze ontwikkeling van verclouding ‘afdwingt’.

Digitalisering binnen de overheid.

Om maar een voorbeeld te noemen: we zijn afgelopen jaren geconfronteerd met het nagenoeg verdwijnen van het taboe op grootschalig en structureel thuiswerken. Daarin meegaan als werkgever in deze uitzonderlijke situatie lijkt vanzelfsprekend. Meer thuiswerken wordt ongetwijfeld de nieuwe realiteit, maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. En dan wordt het interessant. Want elke organisatie dient wel deze mogelijkheden te faciliteren en te zorgen dat thuiswerken en vergaderen op een veilige wijze kan gebeuren en dat op een integere wijze met gegevens wordt omgegaan. Lokale overheden worden bovendien verplicht gesteld compliant te zijn aan geldende normenkaders voor informatiebeveiliging, de invulling van de CISO en Privacy-officer te realiseren, frequent risicoanalyses uit te voeren en te rapporteren conform de BIO. Kortom, een keur aan verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

Beschikbaarheid & bereikbaarheid.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn cruciaal voor diensten in de OOV-sector. Dat vereist ICT die het gewoon altijd doet. Strict heeft ruime ervaring in de sector. Met ICT-oplossingen voor de momenten als elke seconde telt…, maar ook om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie, zodat adequaat kan worden opgetreden op basis van actuele informatie. De behoefte hieraan wordt steeds groter en met behulp van technologieën als Artificial Intelligence, Biometrie en Data-analytics kan inzet van mensen en middelen beter ondersteund en efficiënter bestuurd worden. De kunst is bovendien om deze technologieën op een innovatieve wijze in te passen in bestaande bedrijfsprocessen. Het spreekt voor zich dat deze weerbaar dienen te zijn en dus ‘cyber veilig’ en compliant aan geldende normeringen. Uitdagingen waar we bekend mee zijn.

Strict beschikt over zeer ruime ervaring en een indrukwekkende lijst van referentieprojecten binnen het veld van openbare orde en veiligheid, zowel binnen de civiele als de militaire omgeving. Onze toegevoegde waarde zit in het vertalen van onze diepgaande kennis van de technologie, de markt, maar ook onze vaardigheden, naar werkbare oplossingen voor de gebruikers. En dat alles vanuit een onafhankelijke positie waarbij slechts één doel centraal staat: de optimale oplossing voor onze klant realiseren.

112MeldkamerPolitieBlog-1-2
Klantverhalen

Meldkamer Limburg

Strict werkt veel in mission critical omgevingen en zorgt dat meldkamers hun levensreddende werk kunnen doen en dat persoonsgevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Strict draagt bij aan een optimale inzet van hulpdiensten in Nederland. Meldkamer Limburg is hier een uitstekend voorbeeld van.

Lees meer

 

Insights

Provincie Noord-Brabant is BIO en ISO27001 gecertificeerd | Persbericht

Provincie Noord-Brabant is BIO en ISO27001 gecertificeerd | Persbericht

ma 17 feb 2020
De inbraakvrije slimme woonwijk | De Stad van de Toekomst Casestudy

De inbraakvrije slimme woonwijk | De Stad van de Toekomst Casestudy

ma 20 jan 2020
De gemeente als datadirigent | De Stad van de Toekomst Blogreeks

De gemeente als datadirigent | De Stad van de Toekomst Blogreeks

vr 17 jan 2020

Hoe kunnen we je helpen?

Wij staan klaar om jouw digitale uitdagingen aan te pakken. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we kunnen helpen om jouw digitale ambities waar te maken.

Of bel 088 55 55 800