Mission Critical Infrastructuren

Missiekritische organisaties, die deel uitmaken van onze vitale infrastructuur, moeten kunnen vertrouwen op hun mensen, processen en systemen. Stilstand is simpelweg geen optie. Maar terwijl de druk om betrouwbaar te blijven hoog is, groeit ook de drang naar vernieuwing en flexibiliteit. Hoe vind je dan de juiste balans tussen onwrikbare stabiliteit en de noodzaak voor innovatie? 

Operationele processen zijn altijd afhankelijk van ICT systemen. Zonder deze systemen rijden er geen bussen, stijgen er geen vliegtuigen op, worden patiënten niet geopereerd en wordt er geen energie geleverd. We noemen dit mission critical componenten waar een organisatie op moet kunnen bouwen. Tegelijkertijd vraagt de continu veranderende wereld wel om voortdurende aanpassingen van systemen. Juist bij de missiekritische processen kan dit grote problemen geven. Bij missiekritische processen is misschien of mogelijk geen optie. Onder de gegeven omstandigheden moet het beste resultaat bereikt worden. 

Optimalisatie van mission critical systemen.

Strict ondersteunt bij de inrichting en optimalisatie van kritische, veelal operationele primaire, bedrijfsprocessen van organisaties en de keuze, inrichting en optimalisatie van de daarvoor benodigde “high available” ICT systemen. Door de digitalisering worden deze processen steeds afhankelijker van de toepassingen van technologie. De technologie geeft de noodzakelijke informatie en zorg voor contact. Deze technologie moet het onder alle omstandigheden blijven doen. Dat vraagt kennis van de processen, van gebruikers, van de technologie en maatregelen voor robuuste inrichting . Wij weten wat de laatste stand van zaken is rondom de technologie en wij hebben de ervaring met het transformeren (digitaliseren) van de kritische bedrijfsprocessen. Wij kunnen samen met onze klanten, ook als het kritisch is, zorgdragen voor een robuuste inrichting en veranderingen gecontroleerd doorvoeren.  

Zij vertrouwen op Strict.

Problemen waar mission critical organisaties tegenaanlopen:

  • Bij een update of bij onderhoud is de vitale infrastructuur plots geruime tijd niet beschikbaar.
  • Het doorvoeren van aanpassingen in de infrastructuur geeft veel meer impact dan vooraf voorzien.
  • Veranderingen doorvoeren in missiekritische omgevingen is risicovol, waardoor deze op de lange baan worden geschoven en niet optimaal gebruik wordt gemaakt van technologische vernieuwingen.
  • Missiekritische systemen zijn veelal bedrijfsspecifiek. De benodigde kennis is uiterst schaars en vaak afhankelijk van een enkeling.
  • Innovaties worden vaak erg mooi voorgeschoteld, maar leveren bij lange na niet de beloofde verbeteringen.
  • Eindgebruikers hebben veel weerstand tegen acceptatie van nieuw ingevoerde systemen en werkwijzen.
  • Beoogde stuurinformatie die zit opgesloten in de mooie nieuwe informatiesystemen kan niet/nauwelijks worden ontsloten, waardoor beslissingen te veel afhankelijk blijven van de ervaren “oude rotten”.

 

“Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde”
Richard Kamman ronde foto-2
Richard Kamman

(oud) CIO, Prinses Maximá Centrum

“Zonder Strict stijgt er geen vliegtuig op.”
Schiphol nieuw
Schiphol

Meer weten over wat wij voor jullie kunnen betekenen?

Onze consultants helpen jullie graag verder. Laat via het formulier jouw gegevens achter om vrijblijvend in contact te komen. We kijken dan graag gezamenlijk hoe we jullie kunnen helpen.

Vraag meer informatie aan