Gedurende vijf jaar is een team van Strict binnen het PMO (Project Management Office) nauw betrokken geweest bij de realisatie van het programma Ons Nieuwe Erasmus (ONE) tot aan de oplevering van de nieuwbouw in 2018. Het resultaat zie je in deze video.

Erasmus MC

Strict helpt het Erasmus MC met mission critical communicatie-oplossingen die altijd bereikbaar en 100% stabiel zijn. Al jaren is Strict nauw betrokken bij het Rotterdamse ziekenhuis en begeleidt grootschalige projecten waardoor het Erasmus MC in staat is om de best mogelijke zorg te leveren aan haar patiënten.

Strict ondersteunt zorginstellingen om digitale innovatie succesvol in hun organisatie te verankeren, door het optimaliseren van processen, verandertrajecten te begeleiden en Strict heeft de afgelopen jaren heel veel bruikbare oplossingen geboden voor mission critical omgevingen waar een optimale bereikbaarheid en veiligheid op nummer 1 staan.

Case 40% besparen op de enterprise werkplek

MN logo rond

Een veilige goed doordachte werkplek. Strict maakt het mogelijk. Jaarlijks 40% besparen op een toekomstgerichte cloudplek is het resultaat. Bekijk de positieve gevolgen, zoals beter samenwerken en professioneler communiceren voor MN.

Case Meldkamer voor hulpdiensten

112

Strict is al jaren het brein achter 112 en de achterliggende meldkamers. Strict denkt mee hoe deze instanties altijd bereikbaar zijn om levens te redden en implementeert platformen en systemen om de modernste technologieën te gebruiken om hulpinstanties nog beter te informeren en ervoor te zorgen dat ze snel ter plaatse zijn.

Strict werkt veel in mission critical omgevingen en zorgt dat meldkamers hun levensreddende werk kunnen doen en dat persoonsgevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Strict draagt bij aan een optimale inzet van hulpdiensten in Nederland. Meldkamer Limburg is hier een uitstekend voorbeeld van.

Meldkamer Limburg is één van de mission critical omgevingen waar Strict bijdraagt aan optimale bereikbaarheid en beveiliging van privacygevoelige gegevens. Kijk hoe Strict hulpdiensten helpt veiligheid te waarborgen en levens te redden.

Nl-alert

Optimaliseren NL-Alert

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen dreigingen. Onderdeel daarvan is de communicatie richting de burgers bij (dreigende) calamiteiten, door middel van onder andere NL-Alert.

Om NL-Alert verder te ontwikkelen en zo het bereik van het huidige systeem te verbeteren is Strict gevraagd een tiental pilotprojecten uit te voeren, waarbij wordt gekeken naar de toepasbaarheid van IP-gebaseerde technologie. Het is de rol van Strict om deze NL-Alert pilots te (laten) ontwikkelen en daadwerkelijk in de praktijk te testen.

roc-van-twente

Informatieveiligheid en Privacy volwassenheidsbepaling

ROC van Twente heeft op basis van een eerdere meting, maatregelen ingevoerd om het informatiebeveiligingsniveau op een bepaald niveau te brengen. Door middel van een nieuwe meting, wil ROC van Twente een onderbouwd inzicht krijgen welke activiteiten hiervoor noodzakelijk zijn. Strict heeft ruime ervaring met het vaststellen van informatiebeveiligingsdoelstellingen en volwassenheidsniveaus op het gebied van informatiebeveiliging en heeft in nauwe samenwerking met diverse medewerkers van ROC van Twente een “Strict Informatiebeveiliging Volwassenheidsbepaling” samengesteld.

Case Prinses Máxima Centrum

Bekijk in de film hoe Prinses Máxima Centrum kinderkanker bestrijdt en kinderen een sociaal verblijf wil bieden door inzet van digitale innovatie. En hoe Strict helpt om deze ambities te verwezenlijken.

maxima_centrum-1

Sinds 2016 is Strict betrokken bij de bouw van het nieuwe centrum voor kinderoncologie, het Prinses Máxima Centrum te Utrecht. In dit centrum wordt alle kennis en kunde op het gebied van kinderoncologie geconcentreerd. Hiermee ontstaat wereldwijd één van de grootste centra op dit vakgebied, met als hoger doel het volledig uitbannen van kindersterfte door kanker. Om dit te realiseren zijn goede IT voorzieningen onontbeerlijk. Strict zorgt er met het KickIT programma voor dat artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, patiënten, ouders en alle betrokkenen met elkaar verbonden worden om samen dat gemeenschappelijke doel te kunnen realiseren.

Case Hulphond

4EaKilI__400x400

Al 30 jaar helpt Hulphond Nederland mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag. Hulphonden kunnen voor veel mensen een aanvulling zijn in het dagelijks leven. Strict helpt hulphonden met het digitaliseren van bedrijfsprocessen, waardoor papierstromen zijn afgenomen en het recruitment proces via app verloopt. Een belangrijke effeciencyslag die veel tijd en geld scheelt.

sitech-logo-paarsblauw-cmyk

Snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling

Op de Chemelotcampus, een groot industriecomplex voor de chemische industrie, is Sitech Services de dienstverlener. Bij de uitvoering van de diverse bedrijfsprocessen is er behoefte aan snelle informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen en is er behoefte aan toezicht, veiligheid en hulpverlening. Strict adviseert Sitech Services op deze gebieden en treft de voorbereidingen om tot een toekomstvaste, snelle en betrouwbare mobiele communicatie-infrastructuur te komen.

Bonnefanten

Het andere werken bij het Bonnefantenmuseum

Het Bonnefantenmuseum is een museum voor beeldende kunst in Maastricht. Het kantoorgedeelte van het museum gaat vernieuwd worden met het oog op ‘Het andere werken’. Strict gaat samen met de stakeholders aan de slag om een inventarisatie te maken voor de wensen en eisen ter voorbereiding van de aanbesteding. Op basis van het advies van Strict zal er een aanbesteding plaatsvinden en kunnen de werknemers straks efficiënter werken in het nieuwe kantoorgedeelte.

RID

Optimalisatie van beheerprocessen en werkactiviteiten

De RID is het facilitair ICT en inkoopbedrijf van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar en de regionale Gemeentelijke Sociale Dienst. Voor het RID voert Strict een analyse uit op de huidige beheerprocessen en werkactiviteiten. Als resultaat zal Strict een advies uitbrengen om deze te optimaliseren en zo tot een hogere volwassenheid te komen.

ISHW-1

Informatiesysteem voor Raadszaal Hoeksche Waard

ISHW biedt ondersteunende diensten op het gebied van ICT, I-advies, informatiebeveiliging en GEO-informatie. Binnen het gebied van ISHW vindt er een gemeentelijke herindeling plaats, waarbij de nieuwe gemeente Hoeksche Waard ontstaat. Doel hiervan is meer kwaliteit tegen minder kosten. Strict helpt bij deze herindeling door het begeleiden van het traject voor het nieuwe Raadszaalinformatiesysteem. Hierbij worden de wensen en eisen in kaart gebracht, zal de aanbesteding plaatsvinden en wordt het systeem in de nieuwe Raadszaal van de Hoeksche Waard gerealiseerd. Strict helpt ISHW hierbij van advies tot realisatie.

112

Privacy bij de 112 meldkamers

De 112 meldkamers moeten door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) samengebracht worden op maximaal 10 locaties. Daarbij speelt privacy een belangrijke rol, omdat er privacygevoelige gegevens tussen de disciplines moeten worden uitgewisseld. Strict draagt eraan bij dat de LMS vertrouwelijk met de te verwerken gegevens omgaat, door een handelingskader op te stellen voor de dagelijkse werkzaamheden van de centralisten. Dit helpt de centralisten tijdens een incident met het rechtmatig delen van informatie met de hulpverleners. Door duidelijke richtlijnen te hebben kan informatie sneller gedeeld worden en kunnen patiënten zo beter geholpen worden of kunnen de hulpverleners sneller inspelen op incidenten.

GVB-2

GVB introduceert Pinnen op de Bus en Tram

Als reactie op een reeks overvallen op bussen in Amsterdam is het programma Veilig Betalen gestart, met als einddoel om het contante geld van de voertuigen te halen. Het doel van het project Introductie PIN is de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen in de bussen en trams. Strict is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde Beheer & Onderhoudsorganisatie en ingerichte processen voor de gehele business en IT-keten.

ProRail

Extra cameratoezicht op stations

Door een aantal geweldsincidenten, voelt het spoorpersoneel zich niet veilig. Daarom besloot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu extra geld vrij te maken voor camera’s, om de veiligheid te verbeteren. Strict heeft ProRail geadviseerd over de onderliggende infrastructuur op de stations op basis van speciale radioverbindingen. Daarnaast ondersteunt Strict bij de aanbesteding, realisatie en beheerfase.

Dela

Identity & Access Management

DELA heeft zichzelf als doel gesteld om de toenemende beveiligingsbedreigingen te reduceren door toegang tot haar IT resources veiliger te maken. Strict draagt daaraan bij door te helpen bij de implementatie van Identity en Access Management (IAM). Door identiteitsgegevens te beheren en te werken met rolgebaseerde toegang ontstaat meer controle over de toegang tot IT resources. Zo wordt bijgedragen aan de compliance vereisten ten aanzien van autorisatiebeheer, maar ook aan een wendbare inzet van IT.

Strict Cyber Security hecht grote waarde aan het beschermen van informatie en helpt bedrijven en instanties om integraal veilig, betrouwbaar en compliant te zijn.

4EaKilI__400x400

Digitale professionalisering

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland wordt gesteund door bijdragen van donateurs en sponsoren. Met een eigen wervingsteam gaat Hulphond Nederland het land in om mensen te vertellen over het opleiden en plaatsen van hulphonden. Om het werven van nieuwe donateurs op straat makkelijker en efficiënter te maken digitaliseerde Strict dit proces door onder andere een speciale app te laten ontwikkelen.

Naast dat we vanuit Strict onze expertise graag inzetten op het gebied van nieuwe digitale mogelijkheden vinden we het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit project bij Hulphond Nederland is daar een mooi voorbeeld van.

Wilt u innoveren, geïnspireerd worden of disruptie veroorzaken? Wij helpen u graag verder.