Privacy & Security

Een tijdperk van toenemende connectiviteit, interactie en digitalisering, brengt ook een groter risico met zich mee. Er liggen kansen voor organisaties die hun continuïteit op orde hebben en ook tijdens deze gebeurtenissen hun dienstverlening kunnen blijven leveren.

Herkenbaar? Problemen waar onze klanten tegenaanlopen:

  • Eigenlijk hebben we te weinig inzicht in alle contracten die er lopen.
  • We willen ons certificeren voor een norm, maar hebben een gebrek aan tijd, mankracht of expertise.
  • We maken ons zorgen over de digitale veiligheid van onze organisatie.
  • We willen graag meer inzicht krijgen in de kwetsbaarheden van onze organisatie.

Zij vertrouwen op Strict.

Hoe we onze klanten helpen

Strict werkt vanuit een integrale aanpak. Wij geloven dat ons team van experts jou het beste kan helpen om de weerbaarheid van jouw organisatie te verhogen. Naast een integrale aanpak, kunnen wij onze diensten ook voor een specifieke behoefte vanuit jouw organisatie leveren.

Risicoanalyse

Strict heeft een methode ontwikkeld om eenvoudig risicoanalyses uit te voeren. Dit dient bijvoorbeeld als basis voor certificering. Dit resulteert in transparante rapportages. Het risicoanalyse rapport toont alle gemeten risico’s en stelt maatregelen voor. 

Lees meer over risicoanalyses

ISO 27001 certificering

ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard wordt vermeld hoe je als organisatie procesmatig met je informatie omgaat en deze optimaal kunt beveiligen binnen jouw organisatie.

Lees meer over ISO 27001 certificeringIdentity and Access Management

Identity en Access Management (IAM) is een overkoepelende term voor processen binnen een organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers en resources in het netwerk inclusief de toegangscontrole van de gebruikers op applicaties en systemen. Identity en Access Management omvat de functionaliteit om de identiteit en zijn user life cycle van een gebruiker in het netwerk te beheren. Het gaat hierbij primair om de authenticatie van de gebruiker in het netwerk en de toegangsrechten die deze gebruiker heeft in het netwerk, de zogenoemde autorisatie.

Strict helpt klanten IAM beleid te definiëren, de juiste applicaties daarbij te selecteren, deze applicatie te implementeren en processen en beheer in te richten.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

“Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde”
Richard Kamman ronde foto-2
Richard Kamman

(oud) CIO, Prinses Maximá Centrum

“Zonder Strict stijgt er geen vliegtuig op.”
Schiphol nieuw
Schiphol

Willen jullie de digitale veiligheid verbeteren? Of certificeren voor een norm?

Onze consultants helpen jullie graag verder. Laat via het formulier jouw gegevens achter om vrijblijvend in contact te komen. We kijken dan graag gezamenlijk hoe we jullie kunnen helpen.

Vraag meer informatie aan