Enterprise Agility

De wereld om ons heen verandert continu, in een razendsnel tempo. Het is daarom niet langer voldoende om enkel snel en efficiënt te zijn. Je zal binnen de organisatie het vermogen moeten ontwikkelen om je aan te passen, te innoveren en direct te reageren op nieuwe uitdagingen. 

Duurzaam relevant blijven in het moderne professionele landschap

In een wereld die zich met een haast verbijsterende snelheid ontwikkelt, is wendbaarheid de sleutel tot het blijvend relevant zijn voor een steeds meer eisende omgeving. Maar écht wendbare organisaties gaan verder dan reageren op constante verandering: zij hebben het vermogen om met veerkracht en visie juist proactief in te spelen op veranderende uitdagingen en kansen.

Want kansen zijn er, of het nu gaat om het verkennen van nieuwe markten, het aanboren van nieuwe diensten of het krijgen van toegang tot veranderende arbeidsmarkten.

Wendbare organisaties hebben de juiste vaardigheden, systemen en hulpmiddelen die flexibele organisatie vormen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen mogelijk maken. Alleen zo zijn ze in staat de veranderingen in de wereld te omarmen en zich succesvol eigen te maken. Digitale transformatie is hierin de stuwende kracht, want door technologische ontwikkelingen te omarmen vergroot je efficiëntie, verbeter je de betrokkenheid van jouw eindgebruiker en behaal je concurrentievoordeel.

De verwachtingen van jouw stakeholders zijn dus veranderlijk én torenhoog. Het vermogen om blijvend hieraan te voldoen is dé onderscheidende factor tussen blijvend succesvolle organisaties en achterblijvers.

De wendbare organisatie is

Een wendbare organisatie bouwt aan lange-termijn relaties. Met haar klanten, haar omgeving én haar werknemers. Voor deze organisaties is wendbaarheid niet een modewoord, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en strategie. 

een organisatie met blijvende concurrentiekracht

Die gericht is op het leveren van waarde en het oplossen van problemen van haar klanten. Die door een hechtere relatie met haar eindgebruiker sneller kan inspelen op zijn wensen. En die met platte, vaak gedecentraliseerde structuren, processen en werkwijzen de snelle adoptie van digitale innovaties mogelijk maakt.

een organisatie met focus op continue verbetering

Die erkent dat verandering een constante is en het juist omarmt. Die zoekt naar de nieuwe mogelijkheden in de markt en bereid én in staat is om snel nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. Die met een open vizier haar eigen prestaties evalueert en zo kansen voor groei identificeert.

een organisatie met zelforganiserende teams

Met transparant en dienstbaar leiderschap gericht op de empowerment van de zelforganiserende organisatie. Die gericht is op het delen van kennis over organisatieonderdelen en teams heen. Met positieve en gecommitteerde medewerkers met een hoge mate van eigenaarschap.

Durven te veranderen

Wendbaarheid is dus geen eenmalige actie. Geen project. Om succesvol wendbaar te zijn, moet het verankerd zijn van in de cultuur van je organisatie, écht onderdeel van je DNA. Het vraagt om inzicht en kennis van organisatiestructuur, cultuur, processen en werkwijzen.

Maar veranderen vraagt ook om moed van een organisatie. Blijvend veranderen al helemaal. Moed om kritisch naar de eigen organisatie te kijken en te willen veranderen. En moed om hulp in te schakelen waar dat nodig is.

Wij begeleiden organisaties in de ontwikkeling van hun wendbaarheid door middel van trainingen, workshops, interventies en coaching op best practices voor digitale transformatie. Daarnaast begeleiden wij business owners, product owners, product managers en portfolio owners in het effectief opzetten en uitvoeren van portfolio- en productmanagement, waarbij de focus ligt op de customer journey. Tot slot begeleiden wij agile coaches en Scrum Masters om de volgende stap in de volwassenheid van de verschillende teams te organiseren.

Meer weten over wendbaarheid en veranderkracht? Download het e-book ‘De essentie van het boek Enterprise Agility’, doe de online test om de volwassenheid van jullie team te bepalen of neem contact met ons op.

Blog header strict.nl-1

Insights

Het belang van experimenteren in succesvolle wendbare organisaties

Het belang van experimenteren in succesvolle wendbare organisaties

di 2 jul 2024 3 min read
Agile werken is ook jezelf klantgericht organiseren

Agile werken is ook jezelf klantgericht organiseren

ma 3 jun 2024 1 min read
Hoe je als Agile Coach succesvol kunt gedijen in organisatorisch complexe organisaties | De Agility Podcast

Hoe je als Agile Coach succesvol kunt gedijen in organisatorisch complexe organisaties | De Agility Podcast

di 7 mei 2024 1 min read
Agile voorbij de hype “Echt agile werken vraagt om meer dan een scrumbord en een stapel post-its”

Agile voorbij de hype “Echt agile werken vraagt om meer dan een scrumbord en een stapel post-its”

di 2 apr 2024 2 min read

Klantervaringen

PMC-Strict-1

Case Prinses Máxima Centrum

Kinderkanker bestrijden en kinderen een sociaal verblijf bieden door inzet van digitale innovatie.

Lees verder →

Erasmus MC klantcase

Case Erasmus MC

Optimale zorg bieden door 100% stabiele communicatie-oplossingen.

Lees verder →

Meldkamer

Case Meldkamer Limburg (112 hulpdiensten)

Veiligheid waarborgen en levens redden door optimale bereikbaarheid en beveiliging van privacygevoelige gegevens

Lees verder →

Hoe kunnen we je helpen?

Wij staan klaar om jouw digitale uitdagingen aan te pakken. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we kunnen helpen om jouw digitale ambities waar te maken.

Of bel 088 55 55 800