Digitalisering biedt vele kansen om als organisatie onderscheidend te zijn en klanten nog beter van dienst te zijn. De komende jaren zullen we zien dat die digitalisering steeds meer vanuit de Cloud gaat gebeuren: we krijgen te maken met cloud only infrastructuren. De keerzijde van al deze ontwikkelingen is dat organisaties en onze maatschappij kwetsbaar worden voor aanvallen die leiden tot imagoschade, financiële schade en persoonlijke schade. Het brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van architectuur, infrastructuur, privacy en cyber security.

De uitdagingen.

We zien dat organisaties door Corona keuzes hebben moeten maken onder druk. Thuiswerkfaciliteiten waren niet langer een luxe, maar een noodzaak. Cloud speelt hierin een essentiële rol met oplossingen zoals Microsoft 365 en Azure. Maar zijn de gemaakte keuzes op de lange termijn ook de juiste? Is de veiligheid gewaarborgd? Is er goed nagedacht over de inrichting van de werkplek?

Naast de thuiswerkplek, spelen Cloud en Security ook een belangrijke rol in andere aspecten van jullie organisatie. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en steeds meer organisaties worden het Cloud ecosysteem ingetrokken doordat nieuwe diensten alleen nog vanuit de Cloud worden aangeboden. Het betekent dat je als organisatie vaak met meerdere partijen samenwerkt vanuit de Cloud. Hoe zorg je hier voor de juiste architectuur, hou je grip op je resources en security?

Herkenbaar? Problemen waar onze klanten tegenaanlopen:

  • Eigenlijk hebben we te weinig inzicht in alle contracten die er lopen.
  • We willen ons certificeren voor een norm, maar hebben een gebrek aan tijd, mankracht of expertise.
  • We realiseren ons dat Cloud een belangrijke rol speelt, maar weten niet welke stappen we moeten nemen.
  • Door Corona waren we gedwongen plots stappen te moeten nemen richting de Cloud, maar we weten niet zeker of we de juiste stappen hebben genomen.
  • We maken ons zorgen over de digitale veiligheid van onze organisatie.
  • We hebben behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van Cloud.

DIT ZEGGEN ANDEREN OVER ONS.

Richard Kamman ronde foto-1

“Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde.”

Richard Kamman

(oud) CIO, Prinses Maximá Centrum

 
Schiphol-logo

“Zonder Strict stijgt er geen vliegtuig op.”

Schiphol

Strictly Cloud.

De mogelijkheden van Cloud voor organisaties zijn groot. Dat maakt het echter als organisatie ook lastiger om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen én te weten welke stappen jullie moeten nemen. Vervolgens is migratie naar de cloud en inzicht houden in alle lopende contracten ook een vak apart. Strict biedt jullie daarom graag complete ontzorging op dit gebied. In vijf fases helpen we jullie een Cloud strategie te ontwikkelen en in controle te blijven:

 
1: Cloud Awareness Workshop

In een cloud awareness workshop nemen we je mee in de mogelijheden van Cloud voor jullie organisatie.

2: Cloud Journey

Krijg een duidelijke roadmap, zodat jullie weten welke stappen noodzakelijk zijn voor het behalen van jullie digitale ambities.

3: Contract

Op basis van een PvE worden contracten gesloten met partners in het private- en publiek domein.

4: Migratie

De migratie naar de cloud wordt begeleid door een team van specialisten.

5: Cloud Dashboard & Control

Altijd inzichtelijk wat de status is van uw contracten en performance met flexibiliteit om contracten aan te passen.

Cyber Security Diensten.

Strict werkt vanuit een integrale aanpak. Wij geloven dat ons team van experts jou het beste kan helpen om de weerbaarheid van jouw organisatie te verhogen. Naast een integrale aanpak, kunnen wij onze diensten ook voor een specifieke behoefte vanuit jouw organisatie leveren.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

Identity en Access Management (IAM) is een overkoepelende term voor processen binnen een organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers en resources in het netwerk inclusief de toegangscontrole van de gebruikers op applicaties en systemen. Identity en Access Management omvat de functionaliteit om de identiteit en zijn user life cycle van een gebruiker in het netwerk te beheren. Het gaat hierbij primair om de authenticatie van de gebruiker in het netwerk en de toegangsrechten die deze gebruiker heeft in het netwerk, de zogenoemde autorisatie.

Strict helpt klanten IAM beleid te definiëren, de juiste applicaties daarbij te selecteren, deze applicatie te implementeren en processen en beheer in te richten.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

SECURITY AUDIT

Een uitgebreide Security Audit is de eerste stap om te begrijpen hoe het staat met de informatieveiligheid van jullie organisatie. Het resultaat is een lijst die de grootste bedrijfsrisico’s door externe dreigingen en interne kwetsbaarheden inzichtelijk maakt.

Lees meer over de security audit

ISO 27001 CERTIFICERING

ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard wordt vermeld hoe je als organisatie procesmatig met je informatie omgaat en deze optimaal kunt beveiligen binnen jouw organisatie.

Lees meer over ISO 27001 certificering

 

RISICOANALYSE

Strict heeft een methode ontwikkeld om eenvoudig risicoanalyses uit te voeren. Dit dient bijvoorbeeld als basis voor certificering. Dit resulteert in transparante rapportages. Het risicoanalyse rapport toont alle gemeten risico’s en stelt maatregelen voor. 

Lees meer over risicoanalyses

 

Logo wit voor website

VAN DIGITALE AMBITIES 

NAAR RESULTAAT.

Willen jullie toewerken naar een gedegen cloud strategie? Of jullie digitale veiligheid verbeteren?

Onze consultants helpen jullie graag verder. Laat via het formulier jouw gegevens achter om vrijblijvend in contact te komen. We kijken dan graag gezamenlijk hoe we jullie kunnen helpen.

Vraag meer informatie aan