Uw ICT-dienstverlening op een hoger niveau: ITIL4® Foundation Cursus en Examen

Service Management in de Praktijk

Het laatste decennium is de rol van ICT aanzienlijk veranderd. Door het toegenomen belang en de steeds grotere afhankelijkheid van ICT worden er steeds hogere eisen aan de ICT dienstverlening gesteld. De IT Infrastructure Library (ITIL®) biedt een raamwerk dat intussen in veel bedrijven wordt toegepast voor het managen van de beheerprocessen binnen de ICT organisatie. ITIL® is ontstaan uit en door de praktijk en is vooral een “Good Practice” framework. In februari 2019 is ITIL4® gelanceerd , Strict biedt deze cursus aan haar klanten.

Breng uw ICT dienstverlening op een hoger niveau door een systematische en professionele aanpak van ICT beheer.

ITIL4® Foundation

Deze cursus leidt primair op voor een succesvolle afronding van het examen ITIL4® Foundation zoals dat onder supervisie van PeopleCert wordt afgenomen. De deelnemer leert de essentie van ITIL®, waarbij de kernbegrippen uit de ITIL® methodiek aan de orde komen. De ITIL® theorie wordt hierbij inzichtelijk gemaakt met praktijkvoorbeelden.

Cursusdoelstellingen

Kennismaken met de ITIL® elementen; Guiding Principles, Service Value System,  Service Value Chain en Practises.

  • Inzicht krijgen in de ITIL® methodiek en de samenhang van de bovengenoemde elementen.
  • Verkrijgen van inzicht over de toepasbaarheid van ITIL® binnen uw organisatie.

Na afloop van deze cursus heeft u voldoende kennis opgedaan om deel te nemen aan het PeopleCert examen ITIL4® Foundation. Strict neemt deze examens af op een door de klant vast te stellen locatie.

Doelgroep

Medewerkers van ICT-organisaties die op basis van hun functie op de hoogte moeten zijn van de rollen binnen de beheerprocessen waar ze in hun werk mee te maken krijgen.

  • Als verplichte basisopleiding voor medewerkers van ICT organisaties die een verdere ITIL® opleiding willen volgen.
  • Stafmedewerkers/ lijnmanagers en geïnteresseerden uit de gebruikersorganisatie die basiskennis willen opdoen van ITIL®.

Onze werkwijze

Strict onderscheidt zich van andere opleidingsinstituten door de cursusindeling op de wensen van de klant af te stemmen. Elke organisatie is anders, dus bieden wij ook in ons cursusaanbod optimaal maatwerk. In een oriënterend gesprek stellen wij samen met u vast over hoeveel dagen of dagdelen de cursus verdeeld dient te worden. De cursus  en examen kan tevens op locatie gegeven worden. Ons voorstel is ook om in groepen van max 10 cursisten te werken zodat ook de inhoud afgestemd kan worden op de interesse van de cursist.

Strict en ITIL®

Strict heeft specialisten in dienst welke op het hoogste niveau zijn gecertificeerd in ICT Service Management. Deze medewerkers hebben op diverse terreinen ervaring opgedaan met invoeringstrajecten van de ITIL® methode. Naast advisering, verander management en interim Service Management is er binnen Strict meerjarige ervaring in het doceren van ITIL® opleidingen. Daarnaast is Strict gecertificeerd en geaccrediteerd voor het afnemen van examens van PeopleCert.

Tarieven en duur

Onze werkwijze geeft u de mogelijkheid om deze cursus tegen een zeer concurrerende prijs te verkrijgen. Deze cursus kan Strict aanbieden inclusief het afnemen van het PeopleCert examen. De cursus duurt 3 dagen  (2 dagen cursus en op de 3e dag een examen). De  kosten zijn € 1200,- excl. BTW per cursist bij een minimum aantal deelnemers van 6. Deze prijs is inclusief het officiële ITIL4® examen echter exclusief accommodatiekosten en additionele materiaalkosten.

Meer informatie?

Hebt u interesse in een vrijblijvend gesprek over het cursusaanbod van Strict, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 088-5555800.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.