LEADING DIGITAL INNOVATION

LEADING DIGITAL INNOVATION

LEADING DIGITAL INNOVATION

Case Erasmus MC

Gedurende vijf jaar is een team van Strict binnen het PMO (Project Management Office) nauw betrokken geweest bij de realisatie van het programma Ons Nieuwe Erasmus (ONE) tot aan de oplevering van de nieuwbouw in 2018. Het resultaat zie je in deze video.

Strict helpt het Erasmus MC met mission critical communicatie-oplossingen die altijd bereikbaar en 100% stabiel zijn. Al jaren is Strict nauw betrokken bij het Rotterdamse ziekenhuis en begeleidt grootschalige projecten waardoor het Erasmus MC in staat is om de best mogelijke zorg te leveren aan haar patiënten.

Strict ondersteunt zorginstellingen om digitale innovatie succesvol in hun organisatie te verankeren, door het optimaliseren van processen, verandertrajecten te begeleiden en Strict heeft de afgelopen jaren heel veel bruikbare oplossingen geboden voor mission critical omgevingen waar een optimale bereikbaarheid en veiligheid op nummer 1 staan.

Case Meldkamer voor hulpdiensten

Strict is al jaren het brein achter 112 en de achterliggende meldkamers. Strict denkt mee hoe deze instanties altijd bereikbaar zijn om levens te redden en implementeert platformen en systemen om de modernste technologieën te gebruiken om hulpinstanties nog beter te informeren en ervoor te zorgen dat ze snel ter plaatse zijn.

Strict werkt veel in mission critical omgevingen en zorgt dat meldkamers hun levensreddende werk kunnen doen en dat persoonsgevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Strict draagt bij aan een optimale inzet van hulpdiensten in Nederland. Meldkamer Limburg is hier een uitstekend voorbeeld van.

Meldkamer Limburg is één van de mission critical omgevingen waar Strict bijdraagt aan optimale bereikbaarheid en beveiliging van privacygevoelige gegevens. Kijk hoe Strict hulpdiensten helpt veiligheid te waarborgen en levens te redden.

Optimaliseren NL-Alert

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen dreigingen. Onderdeel daarvan is de communicatie richting de burgers bij (dreigende) calamiteiten, door middel van onder andere NL-Alert.

Om NL-Alert verder te ontwikkelen en zo het bereik van het huidige systeem te verbeteren is Strict gevraagd een tiental pilotprojecten uit te voeren, waarbij wordt gekeken naar de toepasbaarheid van IP-gebaseerde technologie. Het is de rol van Strict om deze NL-Alert pilots te (laten) ontwikkelen en daadwerkelijk in de praktijk te testen.

Informatieveiligheid en Privacy volwassenheidsbepaling

ROC van Twente heeft op basis van een eerdere meting, maatregelen ingevoerd om het informatiebeveiligingsniveau op een bepaald niveau te brengen. Door middel van een nieuwe meting, wil ROC van Twente een onderbouwd inzicht krijgen welke activiteiten hiervoor noodzakelijk zijn. Strict heeft ruime ervaring met het vaststellen van informatiebeveiligingsdoelstellingen en volwassenheidsniveaus op het gebied van informatiebeveiliging en heeft in nauwe samenwerking met diverse medewerkers van ROC van Twente een “Strict Informatiebeveiliging Volwassenheidsbepaling” samengesteld.

Case Prinses Máxima Centrum

Bekijk in de film hoe Prinses Máxima Centrum kinderkanker bestrijdt en kinderen een sociaal verblijf wil bieden door inzet van digitale innovatie. En hoe Strict helpt om deze ambities te verwezenlijken.

Sinds 2016 is Strict betrokken bij de bouw van het nieuwe centrum voor kinderoncologie, het Prinses Máxima Centrum te Utrecht. In dit centrum wordt alle kennis en kunde op het gebied van kinderoncologie geconcentreerd. Hiermee ontstaat wereldwijd één van de grootste centra op dit vakgebied, met als hoger doel het volledig uitbannen van kindersterfte door kanker. Om dit te realiseren zijn goede IT voorzieningen onontbeerlijk. Strict zorgt er met het KickIT programma voor dat artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, patiënten, ouders en alle betrokkenen met elkaar verbonden worden om samen dat gemeenschappelijke doel te kunnen realiseren.

GVB introduceert Pinnen op de Bus en Tram

Als reactie op een reeks overvallen op bussen in Amsterdam is het programma Veilig Betalen gestart, met als einddoel om het contante geld van de voertuigen te halen. Het doel van het project Introductie PIN is de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen in de bussen en trams. Strict is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde Beheer & Onderhoudsorganisatie en ingerichte processen voor de gehele business en IT-keten.

Ontwikkeling Cloud businesscase

Dura Vermeer heeft Strict gevraagd te onderzoeken of er een Cloud businesscase te maken is. Dura Vermeer heeft als ambitie te behoren tot de top 3 bouwbedrijven waarbij digitalisering het bouwproces optimaal ondersteunt. De toepassing van Cloud technologie is hierbij essentieel. Strict heeft het infrastructuur landschap van Dura Vermeer geanalyseerd en getoetst aan de markt, daarnaast is specifiek gekeken naar de ICT (beheer) organisatie en de technische werkwijzen.

Extra cameratoezicht op stations

Door een aantal geweldsincidenten, voelt het spoorpersoneel zich niet veilig. Daarom besloot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu extra geld vrij te maken voor camera’s, om de veiligheid te verbeteren. Strict heeft ProRail geadviseerd over de onderliggende infrastructuur op de stations op basis van speciale radioverbindingen. Daarnaast ondersteunt Strict bij de aanbesteding, realisatie en beheerfase.

Identity & Access Management

DELA heeft zichzelf als doel gesteld om de toenemende beveiligingsbedreigingen te reduceren door toegang tot haar IT resources veiliger te maken. Strict draagt daaraan bij door te helpen bij de implementatie van Identity en Access Management (IAM). Door identiteitsgegevens te beheren en te werken met rolgebaseerde toegang ontstaat meer controle over de toegang tot IT resources. Zo wordt bijgedragen aan de compliance vereisten ten aanzien van autorisatiebeheer, maar ook aan een wendbare inzet van IT.

Strict Cyber Security hecht grote waarde aan het beschermen van informatie en helpt bedrijven en instanties om integraal veilig, betrouwbaar en compliant te zijn.

Digitale professionalisering

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland wordt gesteund door bijdragen van donateurs en sponsoren. Met een eigen wervingsteam gaat Hulphond Nederland het land in om mensen te vertellen over het opleiden en plaatsen van hulphonden. Om het werven van nieuwe donateurs op straat makkelijker en efficiënter te maken digitaliseerde Strict dit proces door onder andere een speciale app te laten ontwikkelen.

Naast dat we vanuit Strict onze expertise graag inzetten op het gebied van nieuwe digitale mogelijkheden vinden we het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit project bij Hulphond Nederland is daar een mooi voorbeeld van.

Wilt u innoveren, geïnspireerd worden of disruptie veroorzaken? Wij helpen u graag verder.

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800