WAT IS HET?

Strict heeft een methode ontwikkeld om risicoanalyses uit te voeren op elk gewenst niveau van diepgang en scope. Dit kan bijvoorbeeld dienen als basis voor certificering van informatiebeveiliging. Strict heeft ter ondersteuning van haar diensten eigen software ontwikkeld waarmee de analyses objectief uitgevoerd worden. Dit resulteert in transparante rapportages. Het risicoanalyse rapport toont alle gemeten risico’s en stelt maatregelen voor. Het risicomanagement rapport adviseert de maatregelen die als eerste aandacht moeten krijgen om de hoogst gemeten risico’s te beheersen. Het gehele proces is transparant opgebouwd en daardoor ook eenvoudig te auditeren.

WAT KAN IK DOEN?

De SRAM is er op gericht om op het gewenste kwaliteitsniveau integraal grip te krijgen in de bedrijfsvoering in relatie tot het beveiligen van informatie. De basis wordt gelegd door de door u te bepalen scope. Deze scope wordt bepaald door het ontwikkelen van de juiste componenten die als basis gelden voor de SRAM. Wij begeleiden u hoe u deze componenten kunt bepalen. De risicomethode is transparant georganiseerd en na instructie voor mensen binnen de organisatie uitstekend hanteerbaar. Zo houd je zelf de controle op de risico’s en de geselecteerde maatregelen.  Moet je bijvoorbeeld snel informatie boven tafel hebben voor een audit, dan kan je met het uitvoeren van de Strict Risico Analyse Methode (SRAM) de risico’s en de maatregelen (kosten)effectief en efficiënt verkrijgen.

WAT DOET STRICT?

Risicoanalyse is een steeds belangrijker fundament voor organisaties. Met de SRAM biedt Strict  een gedegen methode om de risicoanalyses effectief en efficiënt uit te voeren.

DE STRICT RISICO ANALYSE METHODE VOORDELEN

  • Is eenduidig en overzichtelijk
  • Kost niet teveel tijd in de opzet
  • Heeft een duidelijke structuur
  • Kan verschillende rapportages genereren

De Strict Risico Analyse Methode heeft een duidelijke structuur ontwikkeld om je organisatie te ondersteunen met risicoanalyses die gebruikt worden als basis voor bijvoorbeeld een certificatietraject. Een belangrijke indicator is dat de implementatie van de maatregelen om risico’s te beheersen ook daadwerkelijk zo verloopt dat je organisatie voldoet aan de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Met de risicoanalyse kun je de betrokkenheid van het management verhogen door goedkeuring te krijgen voor de uit te voeren maatregelen. Door deze directie ondersteuning is er meer draagkracht binnen je organisatie om de gewenste maatregelen te implementeren.  Zo krijg je grip op het beheren van compliance. Heldere rapportages zorgen ervoor dat je inzicht houdt op de status van jouw risicobeheer. Wist je dat Strict ook een managementsysteem heeft ontworpen voor het beheersbaar maken van je risico assessments en informatiebeveiliging? De Strict Control Cockpit noemen we dit. 

carlos-muza-84523

CONTENT SPOTLIGHT


Eildert van Dijken in TBM: datacommunicatie & Ontwikkelingen 3,5 GHz band

Eildert van Dijken, principal consultant binnen Strict, houdt zich al vele jaren bezig met mobiele communicatie, is vooral betrokken bij connectiviteitsvraagstukken en voert regelmatig onderzoek uit. Als expert rondom 5G en mobiele communicatie publiceert hij...

Lees meer

Logo_ministerie_van_defensievierkant
Vanderlande_logo(vierkant)
ProRail-logowit
WaterschappenLogoVierkant

Wil je meer weten over onze diensten of de risico analyse? Neem contact met ons op!

Vraag meer informatie aan