Laatste wijziging: 17 maart 2022 

Strict hecht veel waarde aan de door u verstrekte persoonsgegevens, wij streven ernaar om te waarborgen dat uw persoonsgegevens op een verantwoorde wijze verwerkt worden. In dit privacy statement kunt u lezen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wordt u gewezen op uw rechten als betrokkene en waar u terecht kunt voor eventuele vragen. Wij danken u voor toevertrouwen van uw persoonsgegevens aan onze mensen en organisatie als geheel.

 

1. Contact

De gegevensbeheerder van www.strict.nl is Strict B.V., Lange Dreef 11-f, 4131 NJ te Vianen. Dit privacy statement is tevens van toepassing op de dochterondernemingen van Strict. Voor vragen en/of feedback met betrekking tot het bovenstaande kunt u contact opnemen met info@strict.nl. Wij zorgen intern voor dat uw verzoek door de aangewezen persoon in behandeling wordt genomen.

 

2. Persoonsgegevens

Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens, wordt ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens genoemd. Strict verwerkt uitsluitend de volgende persoonsgegevens: 

  • Naam
  • (Bedrijfs)adres
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Huidige functie
  • Locatie en/of
  • IP-adres

Wij verzamelen geen gegevens van bijzondere aard, zoals uw etnische achtergrond, geloofsovertuiging of medische gegevens. Wij maken echter één uitzondering. Bij deelname aan onze evenementen kunnen wij vragen om eventuele allergieën of beperkingen, zodat wij hier tijdens een eventuele aangelegenheid rekening mee kunnen houden. Gegevens van bijzondere aard worden uitsluitend bewaard met uw expliciete toestemming.

 

3. Verwerkingen

Er zijn drie momenten waarop Strict uw persoonsgegevens kan verzamelen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Cookies

De website van Strict (www.strict.nl) maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website en wanneer uw browserinstellingen het toelaten, geplaatst zullen worden op uw computer, tablet of telefoon. Hierin wordt informatie opgeslagen die gedurende uw bezoek wordt onthouden en bij een volgend bezoek ook weer wordt herkend. De volgende cookies worden geplaatst:

  • Functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een volledige en goede werking van de website.
  • Analytische cookies. Deze worden enkel gebruikt om bezoekers te tellen. Hierdoor krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website en kunnen wij onderzoek doen naar het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Tracking cookies. Deze houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op zodat bezoekers eventueel gericht benaderd kunnen worden. Dit doen wij door middel van gerichte advertenties. Deze cookies worden uitsluitend geplaatst met uw toestemming. Indien u in het verleden tracking cookies heeft toegestaan en u hiervan wilt afzien, kunt u uw toestemming intrekken met de volgende knop: Cookietoestemming intrekken

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals hierboven genoemd, maakt Strict gebruik van Google Analytics en Hubspot. De door ons verzamelde gegevens blijven binnen de EU.

 

Informatie en nieuws over diensten van Strict

Bij interesse in onze diensten en producten, kunt u uw gegevens achterlaten op de website Strict (www.strict.nl). Dit kan onder meer door aan te melden voor de nieuwsbrief, inschrijven voor webinars, seminars en/of evenementen, het downloaden van Whitepapers en/of brochures en invullen van uw gegevens via het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met uw toestemming. Bij opgave van uw gegevens, kunt u uw wensen aangegeven met betrekking tot verdere communicatie. Het doel is om een netwerk op te bouwen voor een eventuele samenwerking in de toekomst. Wij kunnen tevens profielen opstellen en op basis daarvan gericht geïnteresseerde potentiële klanten benaderen over toekomstige samenwerkingen.

Uw gegevens blijven bewaard in onze database tot dat u het niet meer wenselijk vindt om van ons verder communicatie te ontvangen. Uw wensen met betrekking tot verdere communicatie kunt u gemakkelijk doorgeven via het formulier www.strict.nl/uitschrijven.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals hierboven genoemd, maakt Strict gebruik van Hubspot. De door u verstrekte gegevens blijven binnen de EU.

 

Aangaan en onderhouden klantrelatie met Strict

Bij het onderhandelen en ondertekenen van de offerte en/of overeenkomst, kunnen (aanvullende) persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de overeenkomst tot stand te laten komen en uit te voeren. Al onze consultants zullen tevens toegang hebben tot deze gegevens die wij verzameld hebben. Als er tijdens de onderhandelingen onverhoopt wordt afgezien van de afname van een dienst, worden de (aanvullende) persoonsgegevens die voor het aangaan van de klantrelatie met Strict zijn verkregen onmiddellijk verwijderd. Indien de overeenkomst wordt aangegaan, worden de gegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt.

Wij vinden het ook belangrijk om een goede relatie met klanten te onderhouden. Hierbij kan men denken aan het sturen van giften, video’s, evaluaties en bezoeken. Dit doen wij op basis van een eigen gerechtvaardigd belang. Dit zullen wij uitsluitend doen tot het einde van de klantrelatie.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven genoemd, maakt Strict gebruik van HubSpot. De door u verstrekte gegevens blijven binnen de EU.

 

4. Rechten betrokkenen

U bent een ‘betrokkene’, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor eerder genoemde doeleinden. Wij informeren u graag over uw rechten als betrokkene.

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage tot uw gegevens op te vragen, wij streven ernaar om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen. Indien spoedeisendheid in het geding is, vragen wij u dit aan te geven bij indienen van uw verzoek. Onze contactgegevens vindt u onder artikel 1.

Recht om bezwaar te maken

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij ons. Onze contactgegevens vindt u onder artikel 1. Als u van oordeel bent dat uw klacht niet voldoende is gehoord, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op corrigeren of wissen van uw gegevens

U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk verwijderen van uw (persoons)gegevens. Strict behoudt het recht voor om eenzijdig uw gegevens te verwijderen, mits Strict niet meer kan voldoen aan het doel waarvoor uw gegevens initieel verzameld zijn.

 

5. Beveiligen van uw persoonsgegevens

U mag van ons verwachten dat wij met grootste zorgvuldigheid omgaan met uw persoonsgegevens. Derhalve heeft Strict passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

 

6. Wijzigingen

Het privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Bij eventuele veranderingen kunnen wij overgaan tot wijzigen van ons privacy statement. Wij adviseren u daarom om met regelmaat het privacy statement te raadplegen.