Blog

Persbericht: helft IT-beslissers vreest voor grootschalige maatschappelijke onrust bij digitale uitval

Ruim een derde van de organisaties heeft te maken gehad met een black-out, waarvan 22 procent in vitale sector

Vijftig procent van de IT-beslissers vreest dat digitale uitval grootschalige maatschappelijke onrust kan veroorzaken. Bovendien is ruim een derde (36%) bang voor een totale black-out door het falen van vitale systemen in de maatschappij. Dit blijkt uit ons onderzoek onder meer dan 300 strategisch en tactisch managers die invloed hebben op IT-beslissingen binnen bedrijven met 100 medewerkers of meer. Een black-out hierin is de verstoring van de digitale infrastructuur die kan leiden tot ernstige ontwrichting van de samenleving.

Black-out dreiging in vitale sector het grootst

De geuite zorgen blijken terecht; 36 procent van de ondervraagden heeft binnen hun organisatie een black-outdreiging ervaren. Bij veertien procent leidde deze dreiging ook daadwerkelijk tot een totale uitval. Er is een opvallend verschil te zien tussen organisaties in vitale en niet-vitale sectoren. In de vitale sector heeft een vijfde (22%) te maken gehad met een black-out en heeft dertig procent de dreiging gevoeld binnen de organisatie. Managers die niet in een vitale sector werkzaam zijn, hebben veel minder te maken gehad met een black-out (6%) en de dreiging daarvan (15%).

Grootste zorgen

Ruim een derde (35%) van de managers ziet onvoldoende beveiliging tegen cyberaanvallen als het grootste risico voor een black-out. Beveiligingsincidenten kunnen toegang tot bedrijfsgegevens blokkeren, bedrijfsapplicaties stilleggen en bedrijfsprocessen doen stoppen. Daarnaast vreest 35 procent grote verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering en ruim een kwart (27%) voor het uitvallen van de IT-infrastructuur van de organisatie. Ook geeft een kwart aan bang te zijn voor een vergrote kans op datalekken.

Positief is wel dat, om dit soort situaties te voorkomen, een ruime meerderheid van de organisaties (61%) een team heeft aangesteld dat verantwoordelijk is voor het beheersen van noodsituaties. Slechts vijf procent geeft aan geen idee te hebben waar of bij wie men moet zijn in het geval van nood.

Kor Gerritsma, Strategie Consultant bij Strict verklaart: "Het is duidelijk dat de dreiging van een black-out serieus genomen moet worden. Vooral in vitale sectoren, waar een aanzienlijk aantal organisaties deze dreiging voelt, is het cruciaal om de infrastructuur te beschermen tegen mogelijke verstoringen. Maatschappelijke ontwrichting dreigt en bedrijven en instellingen kunnen niet achterover leunen. Het is essentieel om proactieve maatregelen te nemen om de gevolgen van een black-out te voorkomen of beperken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een bedrijfscontinuïteitsplan en het implementeren van beveiligingsmaatregelen. Dit alles op basis van een gedegen risicoanalyse en vooral ook in nauwe samenwerking met alle partners en leveranciers van de klant.”

Over Strict 

Strict is expert in digitale transformatie en ondersteunt organisaties bij het definiëren en realiseren van hun digitale ambities. Strict geeft daarbij praktijkgericht en onafhankelijk advies over de toepassing van innovatieve technologieën, ontwerpt de digitale strategie en begeleidt de implementatie met een stapsgewijze en multidisciplinaire projectaanpak. De focus ligt hierbij op het borgen van bedrijfscontinuïteit en vergroten van de wendbaarheid waardoor organisaties hun processen continu kunnen optimaliseren. Dit leidt tot gedragen en duurzame veranderingen bij organisaties die een essentiële rol spelen in onze samenleving.

Ontvang updates via mail

Recent Blogs

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

vr 19 jul 2024 3 min read
AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament
AI

AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament

vr 19 jul 2024 2 min read
Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

do 18 jul 2024 4 min read