Blog

Innovatiegolf staat digitale transitie in de weg

sea-wave-1-1

In de huidige explosie van innovatie helpt Strict bedrijven en organisaties met het realiseren van digitale innovaties. Dat vele daarmee worstelen, weet directeur Wouter Borremans als geen ander. Er is immers veel te kiezen. “Begin daarom niet met voor elke oplossing een probleem te zoeken. De werkelijkheid is namelijk andersom.”

 

Strict behoort na ruim achttien jaar tot de gevestigde orde onder de onafhankelijke consultancybureaus met digitale innovatie als specialisme. Wouter Borremans is al bijna tien jaar werkzaam bij Strict en inmiddels benoemd tot directeur Strict Consultancy. In die rol kijkt hij nadrukkelijk naar de toekomst en voorziet veel verandering. Zowel in de branche als de manier waarop Strict daarop inspeelt. “We zetten in op multidisciplinaire teams om klanten maximaal waarde te leveren. Daarbij kunnen we ook een resultaatverplichtingen aangaan. Onze klanten zijn op zoek naar manieren waarop ze snel kunnen inspelen op marktveranderingen. Met onze aanpak creëren we integrale digitale oplossingen voor onze klanten, waardoor ze wendbaar worden en organisatie- en concurrentievoordelen realiseren. Een belangrijke pijler in onze toekomstgerichte strategie is onze Strict Academy. Die trekt young professionals aan die willen groeien en levert onze klanten nieuwe inzichten, energie en positieve drive.”

 

Cybersecurity

De cybersecurity-activiteiten zijn volgens Borremans een flinke groeimarkt. Tegen die achtergrond is recent Jeroen Roosien aangetrokken, die de cybersecurity-activiteiten van Strict verder uitbouwt. “We bieden een integrale reeks diensten van strategische en tactische advisering op het gebied van informatiebeveiliging tot en met endpoint-securityoplossingen. We hebben naast privacy officers, informatiebeveiligingsspecialisten, solution architecten en ethisch hackers ook juristen aan boord die cybersecurity vanuit juridisch oog bekijken. Hierbij spelen met name kwesties rondom privacywetgeving een belangrijke rol.” De projecten die Strict uitvoert, vragen volgens Borremans om deze integrale aanpak. Het ontzorgt de klant, denkt hij. De nieuwbouw van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht is zo’n voorbeeld. “Strict heeft een multidisciplinair team ingezet, die in nauwe samenwerking met het Prinses Maxima Centrum en een aantal sterke marktpartijen een nieuwe infrastructuur en bijbehorende ICT-organisatie heeft neergezet. Daarmee kan het ziekenhuis patiënten beter helpen en beter onderzoek doen. Dat was onze resultaatverplichting. Zo werken we graag: heldere afspraken maken met klanten en maximale toegevoegde waarde leveren. Bedrijven vinden uren namelijk minder relevant dan het resultaat. En we durven dat risico aan omdat we er heilig van overtuigd zijn dat onze visie uitvoerbaar en implementeerbaar is.”

 

Frustrerend

Kijkend naar de markttrends ziet Borremans dat veel organisaties worstelen om relevant te blijven in een tijd dat ontzettend veel innovaties op de markt komen. “Het lukt bedrijven vaak niet om al die nieuwe mogelijkheden ook daadwerkelijk in hun organisatie te implementeren. Dat is bijna frustrerend”, zegt Borremans. “Dus is het goed om te kijken naar de architectuur van de organisatie en een eigen invulling te geven aan de digitale transformatie. Analoge processen moeten digitaal worden, maar hoe? Er zijn zoveel oplossingen tegenwoordig. Begin er eens mee om niet voor elke oplossing een probleem te zoeken. De werkelijkheid is namelijk andersom.”

Borremans weet ook dat de besluitvorming bij grote organisaties soms lang kan duren en dat ze eigenlijk wendbaarder zouden moeten worden. De wereld is in zijn ogen immers ‘kortcyclischer’ geworden. Innovatie en efficiëntie vragen daarom. Hoe word je dus zo snel mogelijk innovatief als organisatie? Die vraag is superrelevant, vindt Borremans. “Organisaties kunnen al die innovaties en nieuwe diensten van leveranciers en operators amper bijhouden. Aanbieders bieden in toenemende mate een online portfolio aan en clouddiensten zijn eigenlijk al gemeengoed. Hoewel er niet altijd een business case voor is, bouwen steeds meer bedrijven hun hele infrastructuur op basis van cloud. Op zich is dat prima, als je wel kritisch kijkt naar de applicaties die je afneemt en de robuustheid en cybersecurityaspecten ervan. We zien in de markt een beweging dat steeds meer organisaties bewegen naar ‘cloudplatformen’, waarbij je specifieke functionaliteiten bij verschillende aanbieders onderbrengt. Dit staat haaks op hoe in het verleden naar applicaties werd gekeken, waarbij alle functionaliteiten op één technische plek leefden. Vandaag de dag kijk je welke partij voor welke specifieke functie het meest geschikt is op welk moment van de dag. Portabiliteit is hierbij essentieel. We hebben het hier over microservices en technieken waarbij je functionaliteiten in ‘containervorm’ laat werken. Hierbij ontstaat een hele nieuwe kijk op deze keten van functionaliteiten die een andere dynamiek vereist in de aansturing van de keten. Denk hierbij aan cybersecurityaspecten maar ook naar de performance van de gehele keten.”

 

Bedrijfskritische applicaties

Deze marktverschuiving draait volgens Borremans vooral of soms zelfs primair om kostenbesparing en flexibilisering voor zowel business- als missiekritische workloads. “Dit is meer dan een belangrijke technische verschuiving in de markt. Het is een nieuwe manier waarop organisaties kijken naar hun bedrijfsvoering en continuïteit vanuit de ICT-infrastructuur. Dat is nu fundamenteel anders dan twee à drie jaar geleden toen missiekritische businessapplicaties dicht tegen de organisatie aan werden gehouden. Het gehele ecosysteem verandert voor bedrijfskritische applicaties en zelfs voor de inrichting en het beheer van werkplekken. Als zelfs dergelijke applicaties of systemen bij publieke partijen worden neergelegd, zegt dat veel over de volwassenheid van de markt. Aanbieders hebben hun diensten, betrouwbaarheid en security dus goed georganiseerd.”

 

Impact resellers

Deze ontwikkeling heeft ook impact op het ICT-resellerkanaal. Er ontstaat vooral druk op de vraag naar hardware. Hardware zal altijd nodig blijven maar dat het volume krimpt, is volgens Borremans zeker. Vendoren komen immers ook met oplossingen die vanuit datacenters als clouddienst worden aangeboden. De lokale cloud in (eigen) datacenters biedt karakteristieken waardoor de rol van distributeurs toch enorm relevant kan blijven, denkt hij. “Het is heel makkelijk om clouddiensten aan en uit te zeten en dus ontstaan er andere businessmodellen en diensten die resellers als managed service kunnen aanbieden. Internationale hardware-leveranciers met eigen datacenters zetten in op volume en dus op prijs.

Daardoor ontstaat een verschuiving naar de mondiale aanbieders. Maar lokale resellers zijn heel interessant voor mkb+ bedrijven omdat ze maatwerk bieden. Natuurlijk zijn commoditydiensten nog relevant voor de marge van resellers maar het gaat om het uitvoeren van het functioneel en technisch beheer voor klanten. Bedrijven willen en moeten ontzorgd worden. De toekomst is dat resellers dichter tegen meerdere vendoren aan kruipen en het single point of contact worden voor klanten.

‘Begin er eens mee om niet voor elke oplossing een probleem te zoeken’

De meerwaarde van de reseller is de implementatie. Het managen van de veranderingen die al die innovaties brengen, is essentiëler dan ooit. Ondanks dat veel software nu een commodity is, blijven ICT en telecom waanzinnig complex voor organisaties. Resellers kunnen voorkomen dat bedrijven en medewerkers vervreemden van al die vernieuwingen. Dat is een heel belangrijke rol.

 

Bron: Channelconnect.nl

 

Ontvang updates via mail

Recent Blogs

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

vr 19 jul 2024 3 min read
AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament
AI

AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament

vr 19 jul 2024 2 min read
Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

do 18 jul 2024 4 min read