“Agility is voor iedereen anders”

Agile-werken-is-voor-iedereen-anders-1

Het agile werken conform een strakke planning en op gestandaardiseerde wijze implementeren? Daar geloven de consultants bij Strict niet in. Zij geloven in een gedifferentieerde aanpak rondom agile en digitale transities. Een aanpak die past bij de structuur en cultuur van de organisatie en de daarin aanwezige beperkingen om snel en wendbaar te gaan werken. In hun ogen bewijst een agile transformatie zich door het beste resultaat van mensen en hun samenwerking naar boven te halen. Hun visie lichten we graag toe in deze blog, inclusief een voorbeeld uit de praktijk: de Nationale Politie.

Van zekerheid en stabiliteit naar een “Agile werkwijze”

De veranderingen in de markt en de snelheid waarmee technologische innovaties veranderingen teweeg kunnen brengen maken het speelveld van organisaties zeer complex. Deze complexiteit, maakt dat organisaties steeds minder kunnen bouwen op factoren als zekerheid en stabiliteit. Veel bedrijven zien in dat de oorspronkelijke manier van bedrijfsvoering niet meer houdbaar is en zoeken een mogelijke oplossing in het adopteren van dé “Agile werkwijze”.

De valkuil van een gestandaardiseerde aanpak

De valkuil die Strict ziet, is dat de transitie wordt aangepakt op de vertrouwde manier. Gebaseerd op zekerheid, stabiliteit en voorspelbaarheid. Er wordt op Google een framework gevonden en een implementatieplan gemaakt, dat stapsgewijs kan worden gevolgd. De voortgang in deze aanpak is bijna binair te meten, je bent agile als je een framework hebt geïmplementeerd en anders (nog) niet. En dit resulteert niet alleen in teleurstellingen door alle lagen van de organisatie heen, het introduceert ook veel onnodige risico’s en verspillingen.

Het verhogen van agility, hoe dan wel?

Zo kijkt Strict niet naar enterprise agility. Volgens Jurjen de Groot en Marco de Jong, principal consultants binnen Strict, is Agile werken nooit een doel op zich. “Wij geloven dat veranderingen primair moeten bijdragen aan wat organisaties nodig hebben om succesvol te kunnen zijn.” Hoewel veel organisaties dezelfde succescriteria nastreven, is het pad om daar te komen voor iedere organisatie uniek.

Ieder framework zal uiteindelijk een set van practices en toepassingen introduceren, maar geen van deze frameworks is bedoeld om volgordelijk en compleet te implementeren. Welke practices en toepassingen je gaat introduceren en de volgorde van deze practices zijn voor iedere organisaties anders. Het doel van deze practices is wel steeds hetzelfde. Ze zijn er stuk voor stuk voor bedoeld om continue verbetering te ondersteunen door sneller en beter te kunnen leren.

Scaled Agile model bij de Nationale Politie

Een voorbeeld uit de praktijk: de Nationale Politie

Deze aanpak hebben de consultants ook toegepast binnen de Nationale Politie. Jurjen en Marco hebben de Nationale Politie strategisch begeleid bij het ontwikkelen van het ‘scaled agile @ Nationale Politiemodel’.

Het startpunt van deze verandering was dus niet een implementatieplan van een al bestaand Agile framework, maar het bepalen van de succescriteria van de transformatie. De transformatie zou succesvol zijn als de ICT van de politie de agenten op straat optimaal zou ondersteunen bij het inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. En de noodzakelijke practices moesten direct een bijdrage leveren aan het wegnemen of reduceren van de complexiteit binnen de organisatie. Het wegnemen van barrières voor effectieve samenwerking in plaats van het toevoegen van nieuwe rollen, processen of lagen.

De volgorde en inhoud van de transitie is dus bepaald aan de mate waarin practises en toepassing een bijdrage kunnen leveren aan de wendbaarheid, die de gebruikers zo hard nodig hebben. Een aanpak die door het onderzoek van KPMG als ‘ambitieus’ werd bestempeld. Desalniettemin heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat binnen de complexe organisatiecultuur van de Politie er in versneld tempo verbeteringen zijn gerealiseerd.

De roadmap naar agility is altijd anders

Blijven vasthouden aan de zekerheid, stabiliteit en voorspelbaarheid is een voorbode voor een mislukte agile transitie. Als je met de implementatie van Agile Werken echt resultaat wil behalen, bepaal dan eerst wat jullie succescriteria zijn. Aan de hand daarvan kan je vervolgens de juiste practices en toepassingen implementeren, om zo echt resultaat te boeken.

 

Deze blog is geschreven door Jurjen de Groot en Marco de Jong, beiden principal consultants binnen het agile team van Strict.