Blog

Een duurzame digitale samenleving: digitale ambities en duurzaamheid hand in hand

Duurzame-digitale-samenleving-blog-1

De digitalisering van onze samenleving heeft ingrijpende gevolgen. Naast dat het vele kansen biedt, geeft het ook genoeg stof tot nadenken. Zo is er veel aandacht voor de rol van digitalisering in het creëren van een duurzame leefomgeving. Hoewel digitale technologieën hier op veel verschillende manieren aan bijdragen, heeft het realiseren van al onze digitale ambities ook een keerzijde: toename van het aantal servers leidt tot een vergroot energieverbruik en een groei van CO2-uitstoot. Digitalisering leidt dus niet vanzelfsprekend tot duurzaamheid, maar met de juiste aanpak biedt het wel veel mogelijkheden. Hoe kunnen bedrijven met het oog op hun ICT-infrastructuur bijdragen aan een duurzame digitale samenleving? Wij vroegen het aan onze expert op het gebied van ICT-infrastructuren: Joost Zeilstra.

Duurzaam door middel van CO2-reductie

Veel bedrijven maken nog gebruik van ICT op eigen locatie (ook wel on-premises genoemd). Dit betekent dat ze beschikken over eigen servers waar bedrijfsgegevens worden opgeslagen. Een groot nadeel van deze lokale servers is dat de capaciteit ervan vaak niet volledig benut wordt. Deze staan dus onnodig te draaien, wat resulteert in overtollig energieverbruik en CO2-uitstoot. Er zijn echter verscheidene mogelijkheden om je ICT-infrastructuur duurzamer in te richten waardoor je dit kunt voorkomen.

1. Werk via de cloud

Een manier waarop je jouw ICT-infrastructuur kunt verduurzamen is door over te stappen naar de cloud. Werken in de cloud houdt simpelweg in dat je jouw bestanden, gegevens en software opslaat en opvraagt via een externe dataserver die verbonden is met het internet. Er zijn tal van zogenoemde clouddiensten, denk bijvoorbeeld aan: Google Cloud Platform of Microsoft Office365. Hoewel het selecteren van de juiste aanbieder een uitdaging kan vormen, zijn er verschillende redenen waarom overstappen naar de cloud aantrekkelijk kan zijn voor jouw bedrijf.

Door de overstap naar de cloud huur je rekenkracht en hardware in plaats van dat je deze in eigen beheer hebt. Het grote voordeel hiervan is dat je als bedrijf makkelijk kan op- en afschalen wanneer dit nodig is. Dit betekent dat wanneer jij op een bepaald moment slechts 10% van de capaciteit benut, de overige 90% niet onbenut blijft, maar wordt verhuurd aan een andere partij.

Daarnaast, neemt een groot aantal clouddiensten verschillende duurzaamheidsregels in acht, mede ook omdat daar vanuit overheden op wordt gestuurd. Een voorbeeld van een dergelijke norm betreft ISO14001. Deze norm stuurt bedrijven aan op het beheersen, en waar mogelijk voorkomen, van milieurisico’s. Hoewel een ISO14001-certificering geen verplichting is, zijn er grote bedrijven waaronder overheden die deze certificering wel als eis stellen wanneer je met hen in zee wilt. Hierdoor zijn er steeds meer aanbieders van clouddiensten, die ervoor kiezen een ISO14001 certificaat te behalen. Wanneer je je als bedrijf aansluit bij een clouddienst die draait via een datacenter die voldoet aan deze norm, draag je dus bij aan een digitale duurzame samenleving.

2. Deel je rekenkracht: teamen met een ander bedrijf

Wanneer je je ICT toch liever in huis wilt houden, kun je ervoor kiezen om je lokale server te delen met een ander bedrijf. Hierbij moet er uiteraard gekeken worden naar een efficiënte en veilige manier om deze te scheiden, denk hierbij bijvoorbeeld aan: Service-Level-Agreement (SLA), Security en een juiste capaciteitsplanning. Wanneer dit echter op een adequate manier gebeurt, zorg je ervoor dat de capaciteit van je hardware op een efficiëntere manier wordt benut en voorkom je kapitaalvernietiging en onnodig energieverbruik en CO2-uitstoot.

Duurzaam door middel van CO2-compensatie

Naast dat je als bedrijf kan bijdragen aan een duurzamere samenleving in de vorm van reductie, kun je ook kijken naar de mogelijkheden tot CO2-compensatie. Daarbij is het belangrijk om te noemen dat compensatie als norm niet zal leiden tot een optimale duurzame digitale samenleving. Voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen. Dat betekent echter niet dat we niet zouden moeten compenseren. Uitstoot die je niet kunt reduceren, kun je compenseren. Zie het dus als een ‘en-en situatie. We geven een aantal voorbeelden om als bedrijf CO2-uitstoot te kunnen compenseren.

3. Stap over op groene stroom

Hoewel we allemaal zitten aangesloten op hetzelfde stroomnet, is er wel degelijk een verschil in de manieren waarop stroom wordt opgewekt. Groene stroom bijvoorbeeld is elektriciteit die wordt opgewekt uit onuitputtelijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld zon, wind en water. Het gebruik van groene stroom zorgt voor een veel lagere CO2-uitstoot ten opzichte van het gebruik van grijze stroom, wat wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. Door de overstap te maken naar groene stroom draag je dus als bedrijf bij aan CO2-compensatie in het stroomnetwerk. Let wel: niet alle producten zijn even duurzaam. Informeer je als bedrijf dus goed over alle mogelijkheden voordat je een besluit neemt.

4. Tijd voor groene vingers: plant een bos

Een andere manier om CO2-uitstoot te compenseren vraagt om groene vingers. Door als bedrijf bomen te planten kun je jouw CO2-footprint compenseren. De gedachte hierachter is als volgt: door het planten van bomen wordt de CO2 uit de lucht gehaald die jij hebt uitgestoten.  

Geen groene vingers? Niet getreurd. Er zijn tal van duurzame projecten om je als bedrijf bij aan te sluiten. Zo zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met duurzame bosprojecten in zowel binnen- als buitenland. Als bedrijf kun je partner worden van dergelijke organisaties door het geven van een financiële bijdrage. Met deze financiële bijdrage worden er vervolgens wereldwijd nieuwe bossen gepland en beschermd. Een bijdrage van jouw bedrijf aan een van deze duurzame projecten betekent zodoende een stap in de richting van een duurzamere digitale samenleving.

Ontvang updates via mail

Recent Blogs

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

Wereldwijde storing: wat is er aan de hand?

vr 19 jul 2024 3 min read
AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament
AI

AI-inzichten voor de moderne boardroom: innovatie stimuleren en data als fundament

vr 19 jul 2024 2 min read
Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

Uitwisseling van inzichten tussen Agile generaties tijdens meetup bij Strict

do 18 jul 2024 4 min read