Blog

Een inkijk in de wereld van de Smart City | Stad van de Toekomst blogreeks

 

Blogserie-Smart-City-Blog-1-1Smart Cities, wie heeft er niet van gehoord? Steeds meer gemeentes benoemen dit in de beleidsplannen en willen hiermee aan de slag. Ook de kranten staan er vol mee: ‘’Een slimme stad leert van zijn burgers’’, ‘’Lantaarnpalen ideale basis voor smart city’’, ‘’Burgers willen smart-veiligheid’’. Maar wat verstaan we onder Smart? En wanneer is een stad een Smart City? In deze blog geef ik jullie een inkijk in de wereld van Smart Cities en de bijbehorende focusgebieden.

Deze blog maakt onderdeel uit van een serie over Smart Cities, de stad van de toekomst. In dit eerste deel vertelt expert Charles Maas over de wereld van Smart City en de focusgebieden daarbinnen. In deel twee zal expert Henk Vennis meer vertellen over connectiviteit en de rol van data binnen de Smart City.

Wat is de definitie van een Smart City?

Om te begrijpen wat een Smart City is, is het van belang om een heldere definitie te hebben. Onder ‘Smart’ verstaan wij een asset, systeem of sensor die toegang biedt tot data. Door deze data te benutten kan de efficiëntie van huidige processen worden verbeterd. Hieruit volgt logischerwijs de definitie van Smart City: het efficiënter organiseren van een stad en de afstand tussen inwoners en het bestuur verkleinen door het verzamelen, benutten en leren van data.

Die definitie klinkt wellicht nog wat abstract, maar waar het op neerkomt is dat de leefbaarheid, veiligheid en efficiëntie van een stad verbeterd kan worden door data. Een klassiek voorbeeld is het alleen aanzetten van lantaarnpalen, op het moment dat er ook voorbijgangers zijn.

De focusgebieden van Smart Cities

In een stad is enorm veel data te vinden. Al die data kan ingezet worden om de leefbaarheid, veiligheid en efficiëntie te verbeteren. Dat maakt Smart City een breed begrip met veel verschillende focusgebieden. Op dit moment zijn er zeven belangrijke focusgebieden (zie afbeelding 2):

  1. Smart Governance: Hierbij wordt bedoelt dat men beleidsbesluiten neemt op basis van data. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Crowd Control’. Men weet bijvoorbeeld op welke plaatsen in de stad het (te) druk is. Met dynamische bewegwijzering kan men mensen naar locaties sturen waar het minder druk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld met Koningsdag als een plein ‘vol’ is.
  2. Smart Maintenance: Het voorspellen van verstoringen op basis van verzamelde data uit het verleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorspellen van storingen aan afvalcontainers.
  3. Smart Economy: Met behulp van een gedeeld datanetwerk in de stad, ontstaan er mogelijkheden tot nieuwe business concepten. Indien de gemeente data beschikbaar stelt voor het verwachtte aantal bezoekers in de stad, kunnen winkels bepalen hoeveel personeel er ingezet moet worden.
  4. Smart Safety: Het verhogen van de veiligheid binnen een stad door gebruik te maken van nieuwe databronnen. Bijvoorbeeld het gebruik van bewegingssensoren en geluidsdrukmeters voor het sneller signaleren van inbraken.
  5. Smart Citizen: Door nieuwe technologieën toe te passen, kunnen burgers bijdragen aan het leveren van informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buurtpreventie via Whatsapp groepen of online volgen van raadsvergaderingen en het online inzien van raadsstukken. Of gezondheidsgegevens verstrekken aan de dokter via een app (Smart Health).
  6. Smart Environment: Internet of Things maakt het mogelijk om, met behulp van sensoren, inzicht te krijgen in de real-time status van de omgeving. Bijvoorbeeld het dimmen van straatverlichting als ergens geen tot weinig verkeer is.
  7. Smart Mobility: Het optimaliseren van de bereikbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld een app die aangeeft waar er nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Waarom gemeentes Smart moeten werken

Steeds meer gemeentes zijn met deze focusgebieden aan het werk om een stap te zetten richting een Smart City. De groeiende aandacht vanuit gemeentes voor Smart City concepten komt niet uit de lucht vallen. Er zijn verschillende ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om als gemeente Smart te gaan werken.

Allereerst is er sprake van verstedelijking. De verwachting is dat er 70 procent van de wereldbevolking in 2050 in de stad woont. Het groeiende aantal inwoners zal op alle vlakken leiden tot meer drukte. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan langere files in en rondom de stad. De gemeentes zullen moeten kijken hoe men slimmer kan omgaan met deze drukte.

Een tweede ontwikkeling is de wens van bewoners om meer informatie te krijgen van gemeentes. Waar in het verleden informatie werd ‘gepusht’ vanuit de gemeente, komen er tegenwoordig steeds meer vragen van bewoners. Als gemeentes niet willen verzuipen in het werk om aan deze verzoeken te voldoen, zullen ze slimme manieren moeten verzinnen om deze transparantie aan bewoners te kunnen bieden.

De derde ontwikkeling hangt hier nauw mee samen. Bewoners komen steeds meer te weten doordat er meer data wordt verzameld en (digitaal) beschikbaar is. Deze ‘overload’ aan data dient gestructureerd te worden door gemeentes zodat bewoners weten bij wie ze voor welke informatie moeten zijn binnen een gemeente.

De laatste ontwikkeling is dat er steeds meer verantwoordelijkheden vanuit de centrale overheid bij de gemeentes komen te liggen. Om deze verantwoordelijkheden met de beschikbare budgetten  succesvol uit te voeren, is het noodzakelijk dit op een slimme manier in te richten.

Het ontwikkelen tot een Smart City

Kortom, er zijn diverse ontwikkelingen die de vraag naar Smart Cities stimuleren. Gemeentes en steden ontkomen er dan ook niet meer aan om te investeren in de ontwikkeling hiervan. Zo kunnen ze de stad in de toekomst efficiënter organiseren en leefbaarder houden, terwijl ook de veiligheid gewaarborgd blijft voor de inwoners. Veel steden en gemeentes hebben hier al de eerste stappen ingezet, door te experimenteren binnen één van de focusgebieden. Door deze focusgebieden uiteindelijk samen te voegen, zullen steden écht Smart Cities worden.

Ontvang updates via mail

Recent Blogs

Perceelgebonden Netwerken met Private 5G | De Strict 5G Podcast
5G

Perceelgebonden Netwerken met Private 5G | De Strict 5G Podcast

do 13 jun 2024 2 min read
Agile werken is ook jezelf klantgericht organiseren

Agile werken is ook jezelf klantgericht organiseren

ma 3 jun 2024 2 min read
SPO doet een beroep op Strict voor interactieve workshop tijdens het jaarlijks SPO symposium

SPO doet een beroep op Strict voor interactieve workshop tijdens het jaarlijks SPO symposium

di 28 mei 2024 3 min read