BNNVARA en Strict | Klantcase

Als mediaorganisatie wil BNNVARA content maken die ertoe doet. BNNVARA doet dat met de steun van leden. De omroep beheert onder andere daarom zowel persoonsgegevens als personeels- of financiële gegevens. Om al die vertrouwelijke gegevens zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat BNNVARA een goede informatiebeveiliging heeft.

BNNVARA wil het privacy beleid en de informatiebeveiliging dan ook graag naar een hoger niveau tillen. Daarvoor moet in kaart worden gebracht waar verbetering het hardst nodig is. Zo kan een betere informatiebeveiliging het snelst worden geïmplementeerd op risicovolle plekken. Strict helpt BNNVARA met het uitvoeren van risicoanalyses. Zo krijgt de omroep waardevolle inzichten en wordt tegelijkertijd het bewustzijn voor een goed privacy beleid vergroot.

Bekijk hieronder de video over hoe BNNVARA door Strict geholpen wordt.