Strict b.v.

Gebouw Le Chêneau
Lange Dreef 11-f
4131 NJ Vianen

Volg ons
Blog

Computable Award voor Gemeente Leeuwarden

Gemeente-Leeuwarden-online

Strict feliciteert Gemeente Leeuwarden met haar Computable Award!

De Computable Award is gericht op het partnerproject van het jaar. Dit partnerproject ‘Singlepoint-for-all’ is de uitkomst van ingerichte dienstverlening ten behoeve van het digitaliseren van werkprocessen. Strict wil Gemeente Leeuwarden en haar partners met de Computable Award feliciteren.

Vanuit een onafhankelijke positie heeft Strict in de rol van ICT Inkoopstrateeg richting gegeven aan de voorbereiding van de innovatieve en samenbrengende Europese aanbesteding genaamd ‘Digitaal Werken’. Digitaal Werken is gericht op het digitaliseren van werkprocessen en deze digitaliseringsslag daarbij te faciliteren vanuit een zgn. zaaksysteem. Omdat het invoeren van zaakgericht werken, de digitalisering van werkprocessen, in samenspraak met afdelingen en andere organisaties gaat, is schaalbaarheid en flexibiliteit van het nieuwe contract gewenst.

Toegepast is een vernieuwende manier van inkoop, die bij Strict vervat is in de methodiek ‘vraaggestuurd aanbesteden’. Deze manier van inkoop is gericht op het bieden van een oplossing om tijdens de contractperiode om te gaan met voortschrijdend inzicht, doordat gewerkt wordt met een aanpasbaar dienstenmodel dat in deze situatie specifiek gericht is op het digitaliseren van werkprocessen.

Werken met een dienstenmodel biedt openheid, schaalbaarheid en flexibiliteit naar een toekomstige situatie die vandaag nog niet volledig is te voorspellen. Dienstverlening kan zo gemakkelijk aan een veelheid van gebruikers worden geboden. Gebruikersaantallen kunnen toe- of afnemen en zelfs de dienstdefinitie kan op termijn binnen aangegeven kaders worden aangepast.

Het specifieke dienstenmodel is voor Gemeente Leeuwarden maatgesneden ontwikkeld en vertaald naar de benodigde beoordelingsmethodiek en bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Gemeente Leeuwarden is nu in staat gebleken om gemakkelijk, op het moment dat gewenst is, door middel van het ‘bestellen’ van de betreffende smaak van dienstverlening te komen tot een nieuw ingericht digitaal werkproces.

Meer informatie: Carl Loefen, c.loefen@strict.nl

 

Bekijk item op Computable.nl

Bekijk bekendmaking Computable Awards 2015

Geen opmerkingen

Laat ons weten wat je denkt

Ontvang updates via mail